Battle of forms: welke algemene voorwaarden zijn van toepassing?

Artikel delen

De meeste ondernemingen in de bouwsector hanteren algemene voorwaarden. Het is van belang dat algemene voorwaarden op juiste wijze van toepassing worden verklaard op de overeenkomst met de wederpartij. In de praktijk gebeurt het vaak dat beide contractspartijen naar hun eigen algemene voorwaarden verwijzen; de ene partij in de offerte en de andere partij in de bevestigingsbrief. Welke algemene voorwaarden zijn dan van toepassing? De eerste of de tweede verwijzing? Deze situatie staat bekend als de ‘battle of forms’.
 

In de wet is bepaald dat in een dergelijk geval aan de tweede verwijzing – in dit geval de verwijzing in de bevestigingsbrief – geen werking toekomt. De algemene voorwaarden waarnaar als eerste is verwezen – in dit geval de verwijzing in de offerte – zijn dus van toepassing. Dit wordt de ‘first shot rule’ genoemd.

De situatie is anders indien in de tweede verwijzing (bevestigingsbrief) de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing (offerte) aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. In dat geval zijn de algemene voorwaarden van toepassing waarnaar in de tweede verwijzing is verwezen.

Wat wordt verstaan onder ‘uitdrukkelijk van de hand wijzen’? Enkel het van toepassing verklaren van de eigen voorwaarden wordt niet gezien als uitdrukkelijk van de hand wijzen. Ook een standaard beding in de eigen voorwaarden of een voorgedrukte zin op briefpapier waaruit volgt dat andere voorwaarden van de hand worden gewezen, zullen in de meeste gevallen niet als zodanig worden aangemerkt. Voorkom onzekerheid en verzoek uw wederpartij om uw algemene voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden door hem hiervoor te laten tekenen.

Vragen over dit onderwerp? Loop even binnen bij Benthem Gratama advocaten op Bouw Compleet. Of volg de interactieve workshop ‘Hoezo, onze algemene voorwaarden buitenspel?!’, iedere dag om 15.15 uur en 19.15 uur, in het kennistheater op de beursvloer in hal 1.

Dit artikel is een gastbijdrage geschreven door mr. J. (Judith) van der Vinne van Benthem Gratama advocaten. Dit is een samenvatting. Lees het volledige artikel mèt behandeling van praktijkvoorbeeld hier.

Benthem Gratama advocaten
www.benthemgratama.nl
Hal 4, stand 437