Duurzaam kapitaal

Artikel delen

Wist u dat 90% van de exploitatiekosten van een gebouw worden bepaald door personeelskosten? En dat de energiekosten maar één schamele procent van die exploitatiekosten uitmaken? Dan is het toch eigenlijk te zot voor woorden dat we al onze ‘energie’ stoppen in energiebesparende maatregelen, maar totaal geen oog lijken te hebben voor dalende arbeidsprestaties door geluidsoverlast, te hoge of te lage temperaturen, bedompte en muffe kantoorruimten, te fel of te weinig licht, gebrek aan uitzicht, enzovoort? Op de bouwplaats is het al niet anders.
 

Het bouwplaatspersoneel wordt tegenwoordig constant voorgelicht over veilig en efficiënter werken, luchtdichtbouwen, afval scheiden, interdisciplinair denken en samenwerken en nog veel meer. Maar inmiddels heeft bijna één of de vijf bouwvakkers last van ernstig overgewicht. Bovendien zijn er nog werknemers die veel roken, overmatig drinken of last hebben van stress. Al die factoren hebben een grote invloed op de arbeidsprestatie. Maar ja, luchtdichtheid kun je meten, een verminderde arbeidsprestatie veel lastiger. Dus praten we er maar niet over.
Vreemd, want de mens is het grootste kapitaal binnen het bedrijf. Gelukkig lijkt de aandacht voor de menselijke arbeidsprestatie toe te gaan nemen. Volandis – ontstaan uit Fundeon en Arbouw – gaat zwaar inzetten op duurzame inzetbaarheid. Eens in de vier jaar krijgt cao-personeel de kans om een gesprek aan te gaan met een deskundige over leefgewoonten. En sinds 1 januari 2016 heeft iedere werknemer in de bouw & infra beschikking over een individueel budget. Dit budget kan worden besteed aan bijvoorbeeld opleidingen, sporten onder begeleiding, extra verlof- en verzuimdagen of een eenmalige grote uitgave. Zo kunnen we samen echt aan onze gezondheid gaan werken. En een beter imago van de bouw, want we willen natuurlijk ook aantrekkelijk blijven voor jongeren. U leest er alles over in deze BouwTotaal. Wens ik u weer veel leesplezier!

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal