fbpx

Nieuwe eisen voor rookwerende deuren

Artikel delen

Stikken door rook is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Rookwerendheid van binnen- en buitendeuren is dus cruciaal voor de veiligheid. Aan welke eisen moet een deur voldoen en hoe weet u of een deur rookwerend is?
 

In het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) zijn aangescherpte eisen voor koude en warme rook opgenomen als weerstand tegen rookdoorgang van bouwkundige constructies. Het BBL bevat in tegenstelling tot het Bouwbesluit voor nieuwbouw eisen aan ‘echte’ rookwerendheid. Daar hoort de volgende classificatie bij:
•    Sa: rookwerend bij 20°C (omgevingstemperatuur, ook wel koude rook genoemd), een eis die vooral in niet-slaapgebouwen en verblijfsgebieden wordt gesteld.
•    S200: rookwerend bij 200 °C (ook wel warme rook genoemd), een eis die vooral in slaapgebouwen, zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven wordt gesteld.
•    0: geen rookkwalificatie (rookafscheidingen zijn niet meer brandwerend, tenzij het beschermde subBC’s en BC’s betreft).
Het BBL is de opvolger van het Bouwbesluit en andere besluiten en wordt waarschijnlijk in het voorjaar van 2019 van kracht. Het concept-BBL is in juli 2016 reeds gepubliceerd, zodat de markt zich kan voorbereiden.
 

Vluchtweg bij brand en rook.

 

Hoe weet u of een deur rookwerend is?

GND heeft een speciaal label ontwikkeld, dat u aan de scharnierzijde van de deur vindt. Door dit label met de smartphone te scannen wordt weergegeven of de deur voldoet aan de eis Sa (koude rook), S200 (warme rook) of geen kwalificatie heeft. Bovendien is aan de hand van het label te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. Met een GND-label kunt u dus eenvoudig de veiligheid en prestaties van de deur controleren.

Welke aspecten zijn van invloed op de rookwerendheid?

De mate van brand- en rookverspreiding wordt bepaald door de scheiding. Daarom zijn:
•    Gebouwen ingedeeld in brandcompartimenten (BC’s) om de uitbreiding van brand te beperken.
•    Brandcompartimenten ingedeeld in rookcompartimenten (voorheen sub-brandcompartimenten ofwel subBC's) om de verspreiding van rook te beperken. Doel van de rookcompartimenten:
o    kort verblijven en tegen rook beschermd te zijn;
o    een korte afstand te hoeven lopen om aan rook te ontsnappen.
Voor de rookwerendheid zijn alle aspecten rondom de deurset bepalend: van de kwaliteit en de maat van de deur tot de opbouw en de afdichting. De manier van afdichten naar het kozijn en de lengte (in meters) van de afdichting zijn maatgevend. Lekkage via eventuele glasopeningen (dichtingen) tellen hierbij ook mee.
 

Scannen GND label met app.

 

Bepalen van rookwerendheid

De huidige (oude) eisen aan rookwerendheid komen voort uit het Bouwbesluit en NEN 6075. Voor de weerstand tegen rookdoorgang (WRD) tussen de ruimten stuurt het Bouwbesluit de NEN 6075 aan. De NEN 6075 bevat hiervoor twee bepalingsmethoden;
1.    WRD op basis van brandwerendheid (1,5 x E-waarde), waarbij een brandwerendheid van bijvoorbeeld 20 minuten voor een deur/kozijn constructie wordt vermenigvuldigd met 1,5 en een rookwerendheid van 30 minuten aangeeft.
2.    WRD op basis van rookdoorlatendheid die voor deuren/luiken volgens de EN 1634-3 wordt bepaald en volgens EN 13501-2+A1 wordt geclassificeerd.
Bij inwerkingtreding van hEN 16034 is alleen deze methode van rookdoorlatendheid nog van toepassing.

Testen van rookwerendheid

De rookwerendheidstest volgens EN 1634-3 wordt uitgevoerd met een kast die op overdruk of onderdruk kan worden gezet (10, 25 en 50 Pa), bij een interne temperatuur van 20 of 200 graden Celsius. Deze temperaturen representeren de normale omgevingstemperatuur en de temperatuur van opgewarmde rook die juist opschuimende materialen begint te activeren. Tijdens deze metingen wordt gemeten hoeveel lucht (rook), omgerekend naar een uur, er door de deurset weglekt.

Meer informatie vindt u op www.gnd.nl of neem contact op met H. Breel 026-3790216.