Rc-waarden SBR-Referentiedetails voor renovatie verhoogd

Artikel delen

De thermische isolatiewaarden (Rc-waarden) in de SBR-Referentiedetails voor renovatie zijn verhoogd naar nieuwbouwniveau. Daarmee voldoen deze details nu aan de hoogste thermische isolatie-eisen die het Bouwbesluit stelt voor nieuwbouw. Zo wil kennisinstelling en uitgever SBRCURnet opdrachtnemers ondersteunen met renovatie naar nieuwbouwniveau en bijdragen aan het energiezuiniger maken van 300.000 woningen per jaar; speerpunt in het klimaatbeleid van de Rijksoverheid.
 

‘Door de aanpassing van onze renovatiedetails bieden wij opdrachtnemers een praktisch handvat om naar opdrachtgevers aan te kunnen tonen dat zij renoveren naar nieuwbouwniveau voor de thermische isolatie’, aldus SBRCURnet-projectmanager Aldo de Jong.
Nederland heeft ingestemd met het VN Klimaatakkoord dat in december 2015 in Parijs is overeengekomen. In 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen 20% lager zijn dan in 1990. Ongeveer 15% van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, is afkomstig van het verwarmen en verlichten van gebouwen. Het energiezuiniger maken van woningen en gebouwen is daarom een speerpunt in het klimaatbeleid van de Rijksoverheid.
De Jong: ‘Als onafhankelijke kennisinstelling draagt SBRCURnet hier graag aan bij. Daarom hebben wij de thermische isolatie in onze renovatiedetails, indien praktisch mogelijk, verhoogd naar het huidige nieuwbouwniveau (Rc ≥ 3,5 m2.K/W (vloer), Rc ≥ 4,5 m2.K/W (gevel), Rc ≥ 6,0 m2.K/W (dak).’ Ook de SBR-Referentiedetails voor op- en aanbouwen voldoen aan de nieuwbouweisen voor thermische isolatie. Daar is het voldoen aan de nieuwbouweisen sinds 2015 een verplichting volgens het Bouwbesluit. Een overzicht van de verschillende SBR-Referentiedetails producten is te vinden op de SBRCURnet-website: sbrcurnet.nl/referentiedetails.