Stagnatie van bouwvergunningen

Artikel delen

De woningbouw is de afgelopen jaren de groeimotor geweest van de bouw. Een te lage afgifte van bouwvergunningen lijkt verdere groei te belemmeren. Na een dieptepunt van 26.000 vergunningen in 2013, steeg het aantal afgegeven vergunningen naar 53.500 in 2015. Sindsdien is de groei er uit. Voor 2016 lijken we uit te komen op circa 45.000 bouwvergunningen.

Weinig bouwlocaties, kleinere projecten en minder actieve corporaties
Er zijn verschillende redenen voor deze stagnatie. Allereerst trekt de markt zo hard aan dat er een tekort is aan bouwlocaties, zodat gemeenten en ontwikkelaars te weinig ontwikkelcapaciteit hebben. Ook wordt meer ingezet op kleinere projecten. Het opstarten van veel kleine projecten kost echter meer tijd dan één groot project. Ten slotte ontwikkelen woningcorporaties minder woningen. De verhuurderheffing en het feit dat corporaties niet zomaar meer mogen bouwen in de vrije sector zijn hier debet aan.
 

 
Bron: CBS, bewerkt door ING Economisch Bureau

Toename vergunningen nodig voor verdere groei nieuwbouw
Nieuwbouwwoningen worden anderhalf à twee jaar na het vergeven van de vergunning afgebouwd. In 2016 verwachten we hierdoor nog wel een stijging van de gerealiseerde woningen tot 51.000 en in 2017 tot 53.000. Als het aantal bouwvergunningen niet snel stijgt, zet dit een rem op de nieuwbouw in de komende jaren.

Maurice van Sante
ING Economisch Bureau
maurice.van.sante@ing.nl
Twitter: @MauricevanSante