fbpx

Advertentie leidt naar gestolen steigermateriaal

Artikel delen

Recent werd door steigerbouwbedrijf De Spindel aangifte gedaan na diefstal van steigermateriaal vanaf een bouwplaats. Steigermateriaal is doorgaans gemerkt of gecodeerd en daarmee herkenbaar voor de rechtmatige eigenaar als zijn eigendom. Via een openbaar geplaatste advertentie, herkende de benadeelde het van hem gestolen steigermateriaal. De steigermaterialen en de kleurcodering kwamen overeen.
 

De Spindel neemt deel aan het project Preventie Diefstal Steigermateriaal van de branchevereniging VSB, die vervolgens werd geïnformeerd. Hoffmann Bedrijfsrecherche werd ingeschakeld. Samen met de firmanten van De Spindel werd op de bedrijfslocatie van de aanbieder het ontvreemde materiaal aangetroffen. In eerste instantie was de aanbiedende ondernemer niet voornemens om mee te werken aan teruggave van het ontvreemde materiaal, omdat hij meende te goeder trouw eigenaar te zijn. Omdat deze aanbieder het steigermateriaal had ingekocht bij een andere partij en hij van die aankoop een factuur had, meende hij dat hem geen blaam trof.

Hoffmann Bedrijfsrecherche schakelde hierop de politie in en er werd overleg gepleegd met een (hulp)officier van Justitie. Inkoop, met alleen een aankoop bon bleek in dit geval als argument niet voldoende om zichzelf ‘te goeder trouw’ te mogen noemen. Het gemerkte materiaal was immers duidelijk herkenbaar en één telefoontje naar de eigenaar van de kleurcodering – in dit geval De Spindel – had kunnen leren dat het steigermateriaal van misdrijf afkomstig was.

De aanbieder heeft in goed overleg met de firmanten van De Spindel, onder toeziend oog van de politie en Hoffmann, besloten om afstand te doen van het door hem aangeboden materiaal ten behoeve van de rechtmatige eigenaar, De Spindel. De aanbieder voorkwam hiermee een strafrechtelijk onderzoek en inbeslagname van het steigermateriaal, met alle mogelijke gevolgen van dien. De Spindel kon het materiaal direct meenemen waarna het weer ingezet kon worden waarvoor het bestemd was: het bouwproject waar het eerder ontvreemd werd.
Het onderzoek naar de verantwoordelijke(n) voor de diefstal is in volle gang en wordt voortgezet.

Samen sterk

Het Project Preventie Diefstal Steigermateriaal pakt diefstal van steigermateriaal integraal aan. De aanpak op brancheniveau vindt plaats in samenwerking met Hoffmann Bedrijfsrecherche. Voor de meldingen wordt gebruik gemaakt van een daarvoor ontwikkeld formulier en het speciaal gelanceerde e-mailadres steigerdiefstal@hoffmannBV.nl. Daarnaast kunnen incidenten worden gemeld via de website www.meldpuntdiefstal.nl.

Met het project wordt een signaal afgegeven aan daders van steigerdiefstal waarbij deze zo mogelijk direct worden vervolgd. In het project participeren leden van de sectie steigerbedrijven van de VSB alsook materieeldiensten van bouwondernemingen. Nog steeds kunnen bedrijven zich aanmelden om deel te nemen aan het project.