FNV Bouw opent meldpunt Veiligheid in de Bouw

Artikel delen

Op 26 september opende FNV Bouw het meldpunt Veiligheid in de Bouw. Volgens de Inspectie SZW is het aantal ongevallen in de bouw fors toegenomen. Het aantal ernstige ongevallen steeg de eerste helft van 2016 met 14%, het aantal dodelijke ongevallen zelfs met 56% in vergelijking met het eerste half jaar van 2015. FNV Bouw vindt het aantal ongevallen onacceptabel en neemt de situatie zeer serieus.
 

In de eerste zes maanden van 2016 zijn 42 bouwvakkers overleden als gevolg van een ongeval op de bouwplaats. Dat is een toename van 52% ten opzichte van 2015! We kunnen en mogen dit niet accepteren. De maat is vol! Foto: Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Willem Dijkhuizen, campagneleider Veiligheid in de Bouw: ‘Al jaren staat de bouw in de top drie van gevaarlijkste werkplekken in Nederland. Voor FNV Bouw is de maat vol, wij kijken niet aan de zijlijn toe hoe het aantal ongevallen en fatale ongevallen oploopt. Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers doen te weinig om het tij te keren. Daarom heeft FNV Bouw een campagne opgezet die start met de lancering van het meldpunt Veiligheid in de Bouw. Een bouwplaats is een gevaarlijke werkplek. Als er iets mis gaat, kunnen de gevolgen dramatisch zijn. Dat moeten we met man en macht voorkomen. Elk ongeval in de bouw is er één te veel.’

Gevaarlijke situaties

De start van de campagne is praktisch en down-to-earth. FNV sector Bouw stuurt al zijn leden een folder waarin aandacht gevraagd wordt voor de veiligheid en voor het meldpunt. Mensen die gevaarlijke situaties zien op de bouwplaats, kunnen op zoveel mogelijk manieren een melding doen, ook anoniem: via kaartjes, mail, telefonisch en via de FNV Bouw App.  Dijkhuizen: ‘Na binnenkomst pakken we een melding zo snel mogelijk op. Een netwerker of bestuurder neemt poolshoogte op de bouwplaats. We overleggen met de bouwvakkers en samen met hen spreken we de uitvoerder aan op de onveilige situatie. In extreme gevallen schakelen we de Inspectie SZW in, waarmee wij in deze campagne samenwerken. Die kan een bouwplaats stilleggen.’

Gedragsverandering

Tenzij anoniem is gemeld, koppelt FNV Bouw aan de melder terug wat er met een melding is gebeurd. De vakbond wil ook het gedrag rond veiligheid veranderen. Samen met bouwvakkers wil de bond veiligheid een belangrijk thema op de bouwplaats maken en de bewustwording van de risico’s vergroten. Dijkhuizen: ‘We hebben als vakbond de taak ons in te zetten voor goede arbeidsomstandigheden, voor en samen met werknemers op de bouw. Dat doen wij altijd al, en het komende jaar gaan wij ons dubbelop inzetten voor het terugdringen van het aantal ongevallen. Gedurende de campagne besteden we aandacht aan de thema’s die veiligheid op de bouwplaats beïnvloeden. Veiligheidsthema’s die bouwvakkers belangrijk vinden, pakken we aan door gesprekken met hen. Denk aan werkdruk, valgevaar en tillen. Samen vinden wij oplossingen waardoor er veiliger gewerkt wordt.’
 
 

Wat moet ik doen?

Hoewel veel bedrijven de veiligheid hoog op de agenda hebben staan, gebeuren er nog steeds teveel ongelukken. FNV Bouw vraagt dan ook meer aandacht voor de veiligheid, zodat de risico’s op ongelukken hopelijk verkleind worden. En daar is de hulp van bouwvakkers heel hard bij nodig:
•    Leef de veiligheidsvoorschriften na en gebruik de veiligheidsmiddelen.
•    Spreek collega’s aan op onveilig werken.
•    Meld onveilige situaties op de bouwplaats zodat de verantwoordelijke uitvoerder hierop aangesproken kan worden. Wordt er niet naar geluisterd, dan kan het ook bij FNV Bouw worden gemeld.

Hoe melden?

Melden van onveilige situaties kan op de volgende manieren:
•    via een speciale kaart die FNV Bouw stuurt naar leden en uitdeelt op bouwplaatsen;
•    telefonisch via (088) 575 77 00;
•    op de website van FNV Bouw via www.fnvbouw.nl/meldpuntveiligheid;
•    via de FNV Bouw App onder ‘meld uw probleem’.