NH Waterlinie Rijksmonument?

Artikel delen

Het Utrechtse college ondersteunt met een advies het voorstel van de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap om de gehele Nieuwe Hollandse Waterlinie tot Rijksmonument te benoemen. Dit meldt de gemeente.
 

Als Rijksmonument zijn niet alleen de gebouwen, maar straks de hele linie met alle onderdelen daarin beschermd. Het college onderschrijft daarmee de cultuurhistorische en geschiedkundige waarde van deze historische verdedigingslinie.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is in delen gebouwd van 1815 tot aan 1940. Het college spant zich al langer in voor behoud van de Utrechtse delen van de linie. Onder meer door de restauratie van forten en lunetten (de kleinere vestingwerken) en het zoeken van goede bestemmingen daarvoor.

Een mooi voorbeeld hiervan is het Fort Kijkuit. Een aantal forten en lunetten was al beschermd als Rijksmonument. Met dit nieuwe voorstel van de minister voor de gehele waterlinie worden ook veel onderdelen zoals bunkers en kazematten beschermd. Ook de kanalen en bijbehorende stuwtjes worden nu betrokken. Deze kanalen zorgden voor de aanvoer van water voor het onder water zetten van stukken land als barrière voor de vijand.

De door het Rijk beoogde uitgebreidere bescherming vormt een belangrijke bijdrage aan het behoud en de samenhang van de linie als geheel. Later dit jaar neemt de minister van OCW hier een besluit over.