Richtlijn Torenkranen een feit

Artikel delen

De Richtlijn Torenkranen is op 27 september officieel gelanceerd. Hierin zijn alle aspecten rond de veilige inzet van torenkranen, helder bijeen zijn gebracht. De richtlijn verwijst daarbij ook naar een groot aantal normen, waaronder negen normen voor hijskranen.
 

In aanwezigheid van belangstellenden uit bouw, overheid en industrie ontvingen de heer E.R. Muller (links) van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) en mevrouw M. Zuurbier van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ‘link’ naar de website ‘www.richtlijntorenkranen.nl’ uit handen van de heer M.J.M. Verhagen (rechts), voorzitter van Bouwend Nederland.

Dagelijks wordt op grote schaal gebruik gemaakt van torenkranen. Aan het gebruik hiervan kunnen grote risico’s verbonden zijn. Dat geldt voor alle partijen in de keten die met torenkranen te maken hebben. Dat varieert van vergunningverstrekker, via opdrachtgever, constructeur en leverancier tot en met gebruiker. Zij worden stuk voor stuk aangesproken op hun verantwoordelijkheid, zo blijkt uit de rapporten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.
De rapporten maakten duidelijk dat er een belangrijke lacune is tussen de controle op het ontwerp en de bouw van machines, zoals torenkranen. Daarnaast is gebleken dat ook bij de overdracht door de fabrikant van een torenkraan vanuit de nieuwbouwfase (het Machinerichtlijn-traject) naar de gebruiksfase (Arbobesluit) geen (verplichte) controle plaatsvindt.
Dit vormde voor Bouwend Nederland aanleiding om voor de gebruikers van torenkranen een richtlijn op stellen waarin alle aspecten rond de veilige inzet van torenkranen, helder bijeen zijn gebracht. De Richtlijn is daarnaast bedoeld voor alle partijen die te maken hebben met het toezicht op het gebruik van torenkranen, zoals overheden en lokale instanties.
Bij de samenstelling van de richtlijn vormden de veiligheidsaspecten, milieuaspecten en gezondheidsaspecten de rode draad. Ook aan commerciële, milieu- en gezondheidsaspecten is aandacht besteed. De richtlijn geeft de stand van de wetenschap weer en krijgt vorm in de website www.richtlijntorenkranen.nl die via PC, tablet én mobiele telefoon toegankelijk is. Door de digitale uitvoering kan de richtlijn op eenvoudige en snelle manier up to date worden gehouden. In dit kader kan via de site ook commentaar kenbaar worden gemaakt en kunnen vragen worden gesteld. Bij actualisering van de website kan een commissie van deskundigen daarmee rekening houden.