Subsidie voor isolatie eigen huis populair

Artikel delen

Al bijna 2.800 huiseigenaren hebben sinds half september een subsidie aangevraagd voor het isoleren van hun huis. Wie tegelijk twee isolatiemaatregelen neemt, kan ongeveer 20 procent subsidie krijgen. Er is in totaal 60 miljoen beschikbaar voor het nemen van isolatiemaatregelen. De grote interesse komt mede door de nieuwe overheidscampagne ‘Energie besparen doe je nu’. Maar daarnaast kunt u natuurlijk ook zelf woningeigenaren wijzen op de mogelijkheden.

 

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) gaf op 28 oktober het startsein van de campagne door te helpen een woning te isoleren.

 

De campagne ‘Energie besparen doe je nu’ stimuleert mensen drie jaar lang nog eens extra om hun dak, vloer, gevel, spouwmuur en/of ramen te isoleren. Ook op lokaal en regionaal niveau zijn er vele initiatieven. Tijdens de eerste Dag van de Isolatie, op zaterdag 5 november 2016, hebben specialistische bedrijven in heel Nederland in meer dan honderd woningen laten zien hoe isoleren in zijn werk gaat. Ter plaatse hebben zij informatie verstrekt over de voordelen van isolatie, wat erbij komt kijken en wat de mogelijkheden zijn op het gebied van subsidies, financieringen en besparingen.
Daarnaast was er op 5 en 12 november een Duurzame Huizen Route waar bijna 700 energiezuinige huizen, van appartementen en rijtjeshuizen tot monumenten, te bezoeken waren. Verspreid over het hele land organiseren Energieloketten dit najaar veel activiteiten. Er zijn onder andere pop-up stores die informeren en inspireren om te isoleren en energieambassadeurs geven adviezen.

Driekwart woningbezitters denkt aan isolatie

Veel mensen hebben geen idee hoeveel isolatie kost en 60 tot 70% schat te laag in hoeveel het oplevert. Uit een enquête blijkt dat de helft van de ondervraagden wel (zeer) geïnteresseerd is in energiebesparende maatregelen. Energiebesparing scheelt in de stookkosten, levert meer comfort in huis op en is goed voor het milieu. Ruim 70% vindt het (zeer) belangrijk dat de overheid energiebesparing stimuleert. Ruim 70% kent ook de verschillende mogelijkheden, maar slechts een kwart weet dat er subsidie bestaat voor energiebesparende maatregelen.
Veel mensen zien echter op tegen de rommel en overlast. Maar het isoleren van vloer en spouwmuur en het vervangen van glas gaat schoon en snel. Het ongemak is maar zeer beperkt.

Goed voor de portemonnee

Een goed geïsoleerd huis biedt niet alleen comfort, maar is ook goed voor de portemonnee. Ongeveer twee derde van de Nederlandse eigenaren van een matig of slecht geïsoleerd huis schat de financiële voordelen van energiebesparende maatregen aan hun woning te laag in. Aanpassingen leveren in werkelijkheid vaak twee keer zoveel op als men denkt, blijkt uit het onderzoek. De website energiebesparendoejenu.nl geeft antwoord op vragen over welke isolatiemaatregelen men kan nemen, wat de kosten zijn en wat energie besparen oplevert aan comfort en een lagere energierekening.

Vijf weetjes over isoleren woning

  1. Vloerisolatie plus spouwmuurisolatie kost voor een gemiddelde woning eenmalig 3.900 euro. De jaarlijkse besparing is 760 euro. Dat is voordeliger dan het spaargeld op de bank zetten. Er komt ook nog eens een subsidie van ongeveer 20 procent bij.
  2. HR++ glas in bestaande kozijnen plaatsen kost voor een gemiddelde woning 3.500 euro. De jaarlijkse besparing op de energierekening in een gemiddelde woning is 270 euro.
  3. Het isoleren van het dak van een gemiddelde woning bespaart 650 euro per jaar aan stookkosten. Bovendien is het huis in de zomer koeler. De investering is 5.200 euro. Investeren in dakisolatie is daarmee net zo gunstig als geld sparen tegen een rente van 8 procent op een spaarrekening.
  4. Het rendement van investeren in spouwmuurisolatie is vergelijkbaar met een spaarrente van 11 procent. De eenmalige kosten van spouwmuurisolatie voor een gemiddelde woning zijn ongeveer 2.100 euro. De jaarlijkse besparing bedraagt 550 euro.
  5. Veel isolatiemaatregelen zijn weinig ingrijpend. Een spouwmuur isoleren duurt vaak maar een halve dag. Er zijn geen voorbereidingen nodig. Ook vloerisolatie is binnen een halve dag gepiept. De woonkamer blijft ongemoeid, want de meeste vloeren worden vanuit de kruipruimte geïsoleerd. Isolatieglas is snel en eenvoudig aan te brengen. Huiseigenaren hoeven alleen de vensterbank leeg te maken. Binnen een dag is de klus geklaard. Isolatie van een schuin dak geeft nauwelijks overlast en rommel. Woningbezitters moeten alleen de zolder leegruimen en hebben binnen een dag een goed geïsoleerd dak.

Meer informatie: www.energiebesparendoejenu.nl.
 
 

Subsidie energiebesparing eigen huis

Een woningeigenaar ontvangt de Subsidie energiebesparing eigen huis als er minimaal twee energiebesparende maatregelen worden genomen. Daarnaast ontvangt de eigenaar subsidie als advies wordt ingewonnen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de volledige subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Er wordt alleen subsidie verstrekt voor maatregelen die worden uitgevoerd, nadat de subsidieaanvraag is ingediend. Er is keuze uit verschillende maatregelen.
 

 

Energiebesparende maatregelen

De woningeigenaar neemt twee of meer energiebesparende maatregelen om subsidie te kunnen ontvangen. Men kan kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas. Wie subsidie krijgt voor het toepassen van minstens twee verschillende soorten isolatie, kan daarnaast ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen. Dat zijn bijvoorbeeld isolerende deuren, energiezuinige kozijnen bij de toepassing van driedubbel glas, warmteterugwinning of een CO2 gestuurde ventilatiesysteem of balansventilatie met wtw.
Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van € 4.000,- bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement. Voorbeeld is een kierdichting Qv;10 van ten hoogste 0,4 dm3/s.m2 en een minimale Rc-waarde van 6,5 m2K/W voor het dak, 5,0 m2K/W voor de gevel en 4,0 m2K/W voor de begane grond. Voor het glas is de U-waarde maximaal 0,8 W/m2K en voor de kozijnen en deuren in de gevel maximaal 1,5 W/m2K.

Beschikbaar bedrag

In de eerste ronde is € 20,5 miljoen beschikbaar. Deze loopt van 15 september 2016 tot 1 maart 2017. Voor eigenaar-bewoners is 15 miljoen euro te verdelen. Op 7 november was al ruim 10 miljoen euro aangevraagd. Voor VVE’s is 2 miljoen beschikbaar en hiervan was op 7 november ruim 130.000 euro aangevraagd. Daarnaast is er voor VvE’s 3,5 miljoen euro subsidie voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en procesbegeleiding. Meer informatie: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis.

Overige middelen

Het Nationaal Energiebespaarfonds geeft particuliere huiseigenaren en Verenigingen van woningeigenaren een extra financiële mogelijkheid bij de financiering van energiebesparende maatregelen. Bezoek Energiebespaarlening.nl.
Wil de eigenaar zelf duurzame energie opwekken? Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) ontvangt men een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Bezoek www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie (maar even googlen op ISDE kan natuurlijk ook).

 
 

Duurzame Huizen Route

Er is een grote hoeveelheid digitale informatie over duurzaam wonen te vinden maar hoe woont het nu? Tijdens de jaarlijks te organiseren Nationale Duurzame Huizen Route konden eigenaar-bewoners op pad om bij anderen thuis hun ervaringen te horen. In heel Nederland stelden bijna 700 huiseigenaren van duurzame woningen hun huis open en vertelden hoe het woont in een duurzaam huis.
 

Veel openstellers hebben een heel proces achter de rug of zijn nog volop bezig met het verduurzamen en energiezuinig maken van hun woning. Zo ook Aalt en Wilma Visscher uit Barneveld. Aalt is in 2002 uit bezorgdheid om de aarde begonnen met zonnepanelen. Inmiddels is de woning gasloos en is het een sport om CO2-neutraal te zijn: ‘Ik heb de buurt aardig aangestoken.’
De huiselijke sfeer maakt dat er leuke gesprekken ontstaan waarbij er alle ruimte is om vragen te stellen: Wel of geen spouwmuurisolatie? Hoe bevalt gasloos wonen? En hoeveel geluid maakt jullie warmtepomp? Huiseigenaren die zich oriënteren hebben honderdenéén vragen die ze graag eens willen stellen.
De verwachting is dat het aantal huizen dat meedoet aan de jaarlijkse Duurzame Huizen Route de komende jaren toeneemt. ‘Niet iedereen kan zijn woning elk jaar openstellen en daarom is het nodig dat het er steeds nieuwe huizen bijkomen’, vertelt organisator Gerard Simon.
Uit de toename van het aantal aanvragen voor subsidie en leningen blijkt dat steeds meer mensen overgaan tot vergaande maatregelen. De huiseigenaren die daarmee aan de slag gaan, weten uit ervaring wat een zoektocht het is en hebben zelf vaak ook baat gehad bij het horen van ervaringsverhalen.