Uitfasering pensioen in eigen beheer: wat is er nieuw?

Artikel delen

Het is einde oefening voor de opbouw van pensioenaanspraken in eigen beheer. Zoveel is duidelijk. Naast het einde van de opbouw (met vervolgens een reguliere afwikkeling van het tot 2017 opgebouwde pensioen) biedt staatssecretaris twee tijdelijke alternatieven: afkoop met een kortingsregeling en omzetting in een oudedagsverplichting. Ik heb u hierover eerder uitgebreid bericht. Maar welke nieuwe aandachtspunten staan er in het wetsvoorstel?
 

Tekst: Mr. Frank Kerkhof RB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
fkerkhof@alfa.nl

Externe pensioenpolissen

Een belangrijk aandachtspunt zijn de externe verzekeringspolissen. Een aantal dga’s bouwt een gedeelte van het ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen op bij een verzekeringsmaatschappij. In de praktijk worden deze polissen rond de einddatum nogal eens naar de BV gehaald, omdat de uitkeringen die op dit moment worden aangeboden erg laag zijn. Wiebes geeft in het wetsvoorstel duidelijk aan dat het alleen in 2016 nog mogelijk is de externe polissen naar de eigen BV te halen. Daarna kan het dus niet meer. Als u een dergelijke polis heeft, is het verstandig te laten beoordelen of het naar de BV overbrengen van de polis in 2016 mogelijk en voordelig is. Het gaat hierbij overigens niet om de verzekeringen voor het nabestaandenpensioen vóór de pensioendatum. Dat zijn risicopolissen waarin meestal geen waarde ontstaat.

Formalisering toestemming partner

Het was al bekend dat voor afkoop of omzetting in de spaarvariant, toestemming van de partner nodig is. De vereiste toestemming voor gebruikmaking van afkoop of omzetting wordt nu zelfs in de wet opgenomen om de rechten van de partner te beschermen. Het toestemmingsvereiste gaat ook gelden als er sprake is van een ex-partner.

Tijdelijke omzettingsmogelijkheid

De omzetting in een oudedagsverplichting kan net als de afkoopmogelijkheid slechts tijdelijk (in 2017, 2018 en 2019) worden toegepast. Wel wordt het mogelijk om het opgebouwde pensioen in eigen beheer eerst om te zetten in een oudedagsverplichting en later (maar uiteraard wel in 2017, 2018 of 2019) met een korting alsnog af te kopen.

Uitgebreide informatieplicht als voorwaarde

Er gaat een informatieplicht gelden rond de uitfasering van het pensioen in eigen beheer. Zo moet de schriftelijke instemming van de partner of ex-partner met de wijziging van het pensioen in eigen beheer aan de Belastingdienst worden verstrekt. Ook moet bijvoorbeeld bij omzetting worden aangegeven of er een regeling in geval van scheiding is getroffen en of de partner hiermee heeft ingestemd. Deze informatie moet binnen één maand vanaf het moment van prijsgeven (dat samenvalt met de afkoop of de omzetting) worden aangeleverd. Zonder tijdige informatievoorziening gelden er geen faciliteiten. De voorgestelde regeling is op dat punt erg streng.

Afkoop en omzetting ook bij ingegaan pensioen

Goed nieuws is er voor dga’s die al pensioenuitkeringen uit eigen beheer ontvangen. De mogelijkheid van de afkoop en omzetting gaat ook voor hen gelden. Bij de afkoop van een ingegaan pensioen worden voor de loonheffing dezelfde kortingen verleend als voor een pensioen dat nog niet is ingegaan. Wel is het zo dat de korting wordt berekend over de fiscale balanswaarde op het moment van de afkoop. Bij omzetting van een ingegaan pensioen in een oudedagsverplichting wordt de fiscale boekwaarde op het moment van omzetting gedeeld door de looptijd. Deze looptijd is normaal gesproken 20 jaar. Als het pensioen al is ingegaan wordt de duur gekort met het aantal jaren na de AOW-leeftijd.

Verwachtingen rond afkoop en omzetting

Hiervoor heb ik een aantal opvallende aandachtspunten uit het wetsvoorstel genoemd. Maar er zijn nog (veel) meer. Daar komt bij dat er ongetwijfeld nog onderdelen na de parlementaire behandeling gaan veranderen. Laat u dus goed adviseren!