Een eigen huis op eigen grond

Artikel delen

Ir. Marcel E. van Mierlo

Een eigen stuk grond in een ultra groene omgeving met je eigen huisje erop. Bezwaren, problemen, knelpunten? Nee, wel uitdagingen. We zijn Nederland, we denken groen, en we zijn pioniers, maar hebben wel wat regeltjes. Alleen voor de gefortuneerden? Ook dat valt reuze mee.  Almere trapt af en onderzoekt de mogelijkheden.
 

Foto: Tiny House prijsvraag Almere

Enkele jaren geleden deed Almere al ervaring op met een pilot ‘particulier opdrachtgeverschap’, maar de pionier gemeente zit niet stil. Begin dit jaar is een groot terrein vrijgemaakt voor het ontwikkelen van Tiny Houses in het project BouwExpo Almere Poort. Hier komt een aantal kleine huisjes, een aantal mobiele huisjes (Tiny Houses on wheels) en zelfs enkele 100% off-grid hutjes. Almere schreef de prijsvraag uit, biedt ruimte in de regelgeving en reserveerde een locatie voor de pilot.
 

Foto: Tiny House Farm 1

Maar Almere wil meer. Tiny House Farm is een nieuwe innovatieve gebiedsontwikkeling van Almere en  biedt de mogelijkheid om klein vrijstaand te wonen met een stuk grond eromheen, rondom een vijver met daarop een gemeenschappelijk gebouw met wasmachines, fitness apparatuur en een grote leestafel. Tiny House Farm komt in Oosterwold met als bijna-buren het land van de stadsboer. Het plan bestaat uit 31 kavels waar iedereen de vrijheid heeft om een eigen huisje te bouwen. Geen Welstand en er wordt getoetst aan het Bouwbesluit 'light'. Op iedere kavel van 600 m2 ligt een erf van 150 meter, waarop de woning moet komen te liggen van maximaal 75 m2 bruto woonoppervlak. Daaromheen ligt de tuin, die moet worden ingevuld met stadslandbouw: een graasweide, moestuin, kruidentuin of kleine boomgaard. Het is ook mogelijk om vergunning vrij een schuurtje te bouwen. Zo blijft het gebied een open en groen karakter behouden.
 

Foto: Tiny House Farm 2

Aansluiting op elektriciteit, water en glasvezel is mogelijk. Maar er komt geen gas. Riolering is geregeld met een collectief helofytenfilter systeem. Dit was kort geleden bijna ondenkbaar, zelfs 1 jaar geleden was je waarschijnlijk voor gek verklaard. Maar het gebeurt gewoon.  Een toetsing aan Bouwbesluit Light, geen verplichte afname van overheidsgas, ruimte voor vergunning vrij bouwen, een gemeenschappelijk gebouw met wasmachines. De bouw innoveert in rap tempo en Almere loopt voorop. De kavels werden natuurlijk in sneltreinvaart  verkocht.