Eerste editie EVD Praktijkdagen groot succes

Artikel delen

Op dinsdag 15 en woensdag 16 november hebben bij SKH in Wageningen de eerste EVD-praktijkdagen met succes plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomsten kregen vertegenwoordigers van houtverwerkende bedrijven hulp bij het opstellen van het verplichte ExplosieVeiligheidsDocument (EVD).
 

De deelnemende bedrijven werden begeleid door een deskundige van een officiële Qex-certificaathouder. Dit is een fabrikant of leverancier van houtstofafzuiginstallaties die de kennis bezit om een EVD op te stellen en ruime ervaring heeft op dit gebied. De bedrijven kregen 1-op-1 service van een instructeur die alle bedrijfsspecifieke documentatie en informatie met hen doornam en vervolgens het EVD-document volledig doorliep en controleerde. Na afloop van de sessies resulteerde dit voor ieder bedrijf in een Bewijs van Deelname, uitgereikt door Bram Hemmer van SKH. De deelnemers gingen zij naar huis met een gecontroleerd ExplosieVeiligheidsDocument (EVD) en een Plan van Aanpak (PvA).

EVD-document is wettelijk verplicht

Het EVD-document geeft inzicht in mogelijk aanwezige explosiegevaren en voorkomt ongelukken en eventuele discussies met de inspectie SZW en/of verzekeringsmaatschappijen. Evenals mogelijke torenhoge kosten in de nabije toekomst. Daarnaast levert een EVD-document een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van medewerkers en de onderneming.
Elk bedrijf dat werkt met explosiegevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een EVD-document (ATEX 153, voorheen ATEX 137). In geval van calamiteiten of bij inspectie door de overheid moet u als bedrijf kunnen aantonen dat er over de explosieveiligheid is nagedacht. Met een EVD en bijbehorend Plan van Aanpak (PvA) staat een onderneming sterk.

Bent u niet in de gelegenheid geweest om deel te nemen aan één van deze praktijkdagen, maar wilt u wel weten wat SKH voor u kan betekenen in de begeleiding bij het opstellen van uw verplichte EVD? Neem dan contact op met SKH, de heer Bram Hemmer, ATEX-deskundige. Dit kan telefonisch op: 0317 – 45 34 25 of via e-mail: mail@skh.nl.