Omzetstijging voor installateurs in 2017

Artikel delen

Voor 2017 verwacht ING Economisch Bureau een verdere omzetstijging van de installatiebranche. Installateurs voorzien meer opdrachten uit de onderhoudsmarkt bij zowel woningen als bedrijfsgebouwen. Nieuwe orders uit de infrasector blijven nog duidelijk achter. Voor installateurs liggen er de komende jaren kansen door in te spelen op trends als smart buildings, verduurzaming en vergrijzing.

Hoogste omzetstijging bij installateurs sinds 2008

In het derde kwartaal van 2016 groeide de omzet bij installateurs met ruim 10%, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de hoogste omzetgroei sinds 2008. De omzetstijging was echter wel kleiner dan die van de totale bouw. Dit komt doordat de installatiebranche voor een groot deel afhankelijk is van de minder conjunctuurgevoelige en daardoor nu ook minder hard groeiende onderhoud- en renovatiemarkt. Het is momenteel dan ook vooral de woningnieuwbouw die zorgt voor de omzetstijgingen bij installateurs.
 

 

Vooral groei door meer nieuwbouw woningen

Voor 2017 verwacht ING Economisch Bureau een verdere stijging van de omzet in de installatiebranche. Eind 2016 zijn het vooral installatiebedrijven die afhankelijk zijn van de woningbouw die enthousiast zijn. Installateurs zijn vooral positief over het aantal te verwachten opdrachten uit de onderhoudsmarkt van woningen. Voor nieuwbouw zijn de marktverwachtingen ook positief, maar iets lager dan vorig jaar. Voor de utiliteitsbouw verwachten installateurs vooral meer opdrachten voor onderhoud. De ontwikkeling van de orderportefeuilles voor de infrasector is het meest gematigd.

Belang van de installateur neemt toe

Door de toename van het aantal installaties en de complexiteit ervan in gebouwen neemt het belang van de installateur in het bouwproces de komende jaren toe. Door in te spelen op trends als smart buildings, verduurzaming en vergrijzing kunnen installateurs aan terrein winnen.

Maurice van Sante
ING Economisch Bureau
maurice.van.sante@ing.nl
Twitter: @MauricevanSante