Velux tuimelraam in ongeïsoleerd of geïsoleerd dak

Artikel delen

Wat zijn de kosten van het aanbrengen van een houten Velux tuimelraam in een nieuwe of bestaande dakopening, bij een geïsoleerd dak of bij een niet of beperkt geïsoleerd dak? We zetten hier de verwerkingstijden en kosten van een aantal verschillende afmetingen op een rij.

Tekst: www.casadata.nl

Om een dakraam te kunnen plaatsen moet het dak een helling hebben van vijftien tot negentig graden. Bij het bepalen van de afmeting van het dakraam in een pannendak moet men er rekening mee houden, dat het dakraam tussen de bestaande of nieuwe dakpannen moet passen.
Bij een bestaand dak maakt men op de gewenste plaats in het dakvlak tussen de sporen of gordingen of prefab dakplaten een sparing voor de dakopening. Bij deze sparing maakt men een raveling door houten raveelbalken aan te brengen en deze aan de bestaande dakbalken te bevestigen. Daarna monteert men in de dakopening het dakraam. Hierbij zorgt men ervoor dat het dakraam de opening aan alle zijden in voldoende mate afdekt. Bij nieuwe daken zijn er meestal al sparingen voor de benodigde dakramen in het dakvlak opgenomen. Het dakraam bij voorkeur aanbrengen vóór het leggen van de dakpannen. De bovenzijde van het dakraam moet zich 1.850 tot 2.200 mm boven de vloer bevinden.

Samenstelling van de kosten

Bij de kostenberekeningen is uitgegaan van grenen handbediende Velux tuimelvensters, type GGL met HR++ beglazing. Er wordt één dakraam geplaatst in een nieuwe of een bestaande sparing in het dakvlak.
De kosten zijn exclusief veiligheidsvoorzieningen, steigerwerk, bouwplaatskosten en kosten afkomende materialen. De kosten zijn berekend met de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en met de bruto prijzen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen. Er is uitgegaan van een uurloon van € 37,80. Het aantal manuren geeft de gemiddelde productietijd weer onder normale omstandigheden.  Ga voor de kosten van het seriematig plaatsen van meerdere dakvensters naar Casadata.nl. Door het invoeren van de postcode, zijn de kosten regionaal voor het betreffende postcodegebied. Bij de indirecte kosten is uitgegaan van een toeslag van 17% op de directe kosten voor algemene bedrijfskosten, winst en risico.

Zelf uw bouwkundig werk calculeren?

Als u af en toe of regelmatig kostenbegrotingen voor kleinschalige nieuwbouw of verbouwprojecten moet maken, helpt de eendaagse Casadata cursus u een eind op weg. Met alle praktische zaken, zoals:

  • Hoe trek je hoeveelheden voor de uittrekstaat uit en bepaal je de benodigde materialen (inklinken, verwerkingsverliezen e.d.)?
  •  Hoe calculeer je met tijdnormen, wat zit er al in en wat moet je erbij rekenen?
  •  Welke kosten moet je in een uurloon meenemen?
  • Waaruit bestaan de indirecte bedrijfskosten en hoe stel je daarvoor een rekentoeslag samen?
  • Wat zijn de staartkosten en hoe ga je met de posten voor winst en risico om?
  • Kun je snel en redelijk nauwkeurig begroten met kostenkengetallen en projectkengetallen?
  • Waarop moet je letten als je gegevens van vorige projecten wilt gebruiken?
  • Het werken met een calculatieprogramma zoals CasadataCalc en kostengegevens van Casadata.nl?

Kijk voor meer informatie bij www.casadata.nl/info/calculeren-bouwkundig-werk.

Ervaar het gemak van het calculatieprogramma CasadataCALC

Snel en gemakkelijk maakt u voortaan uw kostenbegrotingen en offertes met het calculatieprogramma CasadataCalc en de 41.000 kostengegevens. U kunt simpel uw uurloon, kortingen, toeslagen en BTW-percentages instellen. Ook bij het afdrukken  kunt u telkens kiezen welke onderdelen van de calculaties u wilt afdrukken.
Al voor € 499,- per jaar werkt u met CasadataCalc, inclusief alle kostencalculaties en kostenbegrotingen. Probeer het gratis en vrijblijvend twee weken uit. Kijk voor meer informatie bij www.casadata.nl/info/calculeren