Flora en Fauna quickscan voorkomt vertraging in de uitvoering

Artikel delen

Iedereen die plannen heeft om een gebouw te ontwikkelen of een bestemming te wijzigen, krijgt te maken met natuurwetgeving. Zowel voor buitengebied als de stad geldt: het is verplicht te onderzoeken of de wet niet wordt overtreden. Hierbij dient te worden gekeken naar beschermde dier- en plantensoorten en beschermde gebieden. Door vroegtijdig in kaart te brengen wat de risico’s zijn voor een project, kan vertraging bij de uitvoering worden voorkomen.
 

De eerste stap in het onderzoeken of beschermde soorten of gebieden in een plangebied en haar omgeving voorkomen, is de zogenoemde flora en fauna quickscan. De quickscan is een oriënterend onderzoek. Met behulp van bestaande literatuur en het uitvoeren van een veldbezoek wordt ingeschat welke risico’s uw project loopt. Op basis van de resultaten wordt het vervolgtraject ingericht. Is er bijvoorbeeld vervolgonderzoek noodzakelijk, of is een ecologisch werkprotocol gewenst?

Voor veel bouwondernemingen is het moeilijk te bepalen wat noodzakelijk is in het kader van de Flora en Faunawet. Vonk Groenservice kan u hierbij ontlasten.
Vonk Groenservice voert niet alleen de flora en fauna quickscan uit, maar helpt ook verder als er eventueel vervolgstappen of -onderzoek noodzakelijk is of als er een ecologisch werkprotocol gewenst is. In zo’n werkprotocol wordt omschreven welke maatregelen door de aannemer getroffen moeten worden om (negatieve) effecten op beschermde soorten te voorkomen.
 
Vonk Groenservice is niet alleen te raadplegen voor natuur vraagstukken. Ook zijn zij gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van (openbaar) groen.

Vonk Groenservice
www.vonkgroenservice.nl