Greenworks Academy

Artikel delen

Sinds 1 januari 2011 biedt Raab Karcher onder de naam ‘Greenworks’ een volledig assortiment aan duurzame producten voor de bouw. In Nederland zijn er inmiddels drie Greenworks Academies: Breda, Apeldoorn en Amsterdam. In deze Academies zijn bouwdetails te zien en zijn er mogelijkheden voor trainingen en evenementen.
 

Zien: producten in hun toepassing en een tribune.

 

Leren: klassikaal les van professionele trainers.

 

Doen: zelf aan de slag met duurzame producten of het bijwonen van een praktijkdemo.

De Greenworksscore is door Raab Karcher zelf ontwikkeld. Het is een methode om de duurzame materiaal- en productie eigenschappen inzichtelijk te maken. Daartoe zijn tien eigenschappen geselecteerd. Op basis van objectief meetbare criteria en kwantificeerbare gegevens van de leveranciers wordt een score van nul, één of twee punten toegekend aan iedere eigenschap. De maximale Greenworksscore is dus 20. De score is tot stand gekomen na overleg met diverse partijen, met name Rijksoverheid, GPR Gebouw, Greencalc+ en BREEAM-NL.
Recentelijk heeft Greenworks vijf prestaties aan de score heeft toegevoegd onder ‘Comfort & Gezondheid’. Het betreft de thermische, visuele en economische prestaties en prestaties op het gebied van geluid en luchtkwaliteit. De criteria zijn afkomstig uit My Comfort van Saint-Gobain, BREEAM-NL en Bouwbesluit 2012. De methodiek is afgestemd met de Dutch Green Building Council (DGBC), het ministerie BZK en BREAAM-NL. Uiteindelijk kunnen hiermee nog eens 5 x 2 = 10 punten worden gescoord.
Voor elk Greenworks product is er een productinformatieblad opgesteld waarop direct te lezen is aan welke duurzame kenmerken het product voldoet.

Greenworks Academies

In de drie Greenworks Academies in Nederland zijn de duurzame producten van de deelnemende leveranciers te zien in SBRCURnet Greenworks bouwdetails. Tevens worden er standaard- en maatwerktrainingen verzorgt voor alle bouwprofessionals, evenals seminars en andere events. Zo beschikken de Academies over drie themaruimten:
•    Leren: klassikaal les van professionele trainers.
•    Zien: producten in hun toepassing en een tribune.
•    Doen: zelf aan de slag met duurzame producten of het bijwonen van een praktijkdemo.

[BT.0102.17.Actueel.Greenworks.1.jpg]
[Bs] Zien: producten in hun toepassing en een tribune.

[BT.0102.17.Actueel.Greenworks.2.jpg]
[Bs] Leren: klassikaal les van professionele trainers.

[BT.0102.17.Actueel.Greenworks.3.jpg]
[Bs] Doen: zelf aan de slag met duurzame producten of het bijwonen van een praktijkdemo.

Meer weten? Kijk op www.greenworksacademy.nl.