Top 10 belangrijkste belastingwijzigingen 2017

Artikel delen

Het nieuwe jaar is gestart en dat gaat traditiegetrouw gepaard met fiscale veranderingen. Bestaande regels wijzigen en nieuwe regels treden in werking. Daarom heb ik (uiteraard op persoonlijke titel en uiteindelijk toch ook min of meer willekeurig) voor u, als ondernemer, dga, werkgever en/of particulier, een ‘Top 10’ van de belangrijkste veranderingen opgesteld.  
 

Tekst: Mr. Frank Kerkhof RB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
fkerkhof@alfa.nl

Voor ondernemers

1.    Overweegt u een nieuwe auto van de zaak waarmee u ook privé rijdt, houd dan rekening met de nieuwe bijtellingspercentages. Voortaan zijn er nog maar twee bijtellingscategorieën. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km (volledig elektrische auto's) geldt een bijtelling van 4% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). Voor alle overige auto’s geldt een bijtelling van 22%. Er geldt overgangsrecht voor auto’s die vóór 1 januari 2017 op kenteken zijn gesteld.

2.    Het percentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) is omlaag gegaan van 58,0% (2016) naar 55,5% (2017). U komt voor de EIA in aanmerking als u investeert in een bedrijfsmiddel dat staat vermeld op de Energielijst 2017. Het investeringsbedrag moet meer zijn dan € 2.500 en u moet de investering binnen drie maanden na het aangaan van uw investeringsverplichting aanmelden bij RVO.nl.

3.    De innovatiebox in de vennootschapsbelasting is aangepast. Zo dienen alle bedrijven voor toegang tot de innovatiebox te beschikken over een S&O-verklaring.

4.    Het aftrekpercentage voor gemengde kosten (zoals kosten voor voedsel, drank en genotmiddelen) is omhooggegaan van 73,5% (2016) naar 80%. Die verhoging geldt echter niet voor ondernemers in de vennootschapsbelasting.

Voor de dga

5.    Afschaffing pensioen in eigen beheer. Dga’s moeten rekening houden met de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Dat wetsvoorstel is weliswaar – op verzoek van de staatssecretaris – door de Eerste Kamer aangehouden (zie ook mijn column hiernaast), maar de verwachting is dat het voorstel op korte termijn alsnog wordt aangenomen. Dan moet de dga kiezen tussen drie manieren om het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer af te wikkelen:
a.    fiscaal geruisloos afstempelen naar de fiscale waarde gevolgd door afkoop met een korting en zonder revisierente;
b.    fiscaal geruisloos afstempelen naar de fiscale waarde gevolgd door omzetting in een oudedagsverplichting;
c.    ongewijzigd afwikkelen van het bestaande pensioen in eigen beheer.

6.    Het normbedrag voor het gebruikelijk loon is verhoogd van € 44.000 (2016) naar € 45.000. Bent u dga van een innovatieve startup dan geldt een lagere loonverplichting. Uw loon mag voor toepassing van de gebruikelijk-loonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon.

Voor de werkgever

7.    U mag voortaan geen bedragen meer inhouden of verrekenen met het minimumloon. Dit inhoudingsverbod geldt niet voor huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering. Onder voorwaarden en met de nodige begrenzingen mag u dergelijke kosten nog wel inhouden op het minimumloon.

8.    Met ingang van 1 januari 2017 is er voor werkgevers een nieuwe jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon: het lage-inkomensvoordeel. Dit voordeel kan oplopen tot maximaal € 2.000 per jaar per werknemer.

Voor de particulier

9.    De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is verhoogd naar € 100.000. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind is vervallen. De begunstigde moet nog wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Uiteraard moet het geschonken bedrag worden gebruikt voor de eigen woning.

10.    Box 3 heeft een ander uiterlijk gekregen. Het vaste forfaitaire rendement van 4% heeft plaatsgemaakt voor drie vermogensschijven en per schijf jaarlijks veranderende forfaitaire rendementspercentages. Het heffingsvrije vermogen is verhoogd naar € 25.000 per persoon. In schema ziet box 3 er als volgt uit:

 

Vermogensschijf   
Vermogen na aftrek heffingsvrij vermogen   
Forfaitair rendementspercentage

1
Minder of gelijk aan € 75.000   
2,87%

2
Meer dan € 75.000 en minder of gelijk aan € 975.000   
4,60%

3
Meer dan € 975.000
5,39%

Tot slot

Wellicht zit in voornoemde ‘Top 10’ een wijziging waar u uw voordeel mee kan doen of extra aandacht aan moet geven. Hoe dan ook wens ik u veel voorspoed in dit nieuwe jaar.