fbpx

Voegwerk op nieuw metselwerk

Artikel delen

Bij voegwerk op nieuw metselwerk worden de kosten sterk bepaald door het formaat van de metselstenen en de toegepaste voeg. In dit artikel enkele richtprijzen voor een aantal voegtypes bij een kleinschalig project, zoals een aanbouw of verbouw.  Het betreft voegtypes bij metselwerk in Amstelformaat, Maasformaat en Waalformaat metselstenen.

Tekst: www.casadata.nl
 

Voordat men met het voegen begint, moet het nieuwe metselwerk voldoende tijd over staan. Bij het samenstellen van de voegmortel moet men de hardheid van de voeg afstemmen op de hardheid van het metselwerk. Bij het aanbrengen van voegwerk op nieuw metselwerk zet men eerst de lintvoegen op en daarna de stootvoegen. Platvolle voeg naborstelen met harde borstel.
Snij- of knipvoegen snijdt men op de grensvlakken met de metselsteen. Bij een knipvoeg steekt de voorkant van de voeg voor het gevelvlak uit en bij een snijvoeg niet. Als nazorg het voegwerk nog enkele dagen licht vernevelen ter voorkoming van verbranden en afzeilen ter bescherming.
 

 

Uitgangspunten

Bij de kostengegevens is uitgegaan van een te voegen muuroppervlakte van circa 50 vierkante meter, zoals voorkomt bij kleinschalige aanbouw- en verbouwprojecten. Bij het metselwerk in Waalformaat is gerekend met circa 72 stenen per m2, bij het Amstelformaat met circa 56 stenen per m2 en bij Maasformaat is gerekend met circa 50 stenen per m2. De kostengegevens in de kostentabel zijn steeds per vierkante meter uitgedrukt. De kosten zijn exclusief metselwerk, doorwerk voorzieningen, bouwplaatskosten, transportkosten, afkomende materialen en stortkosten.
Er is gerekend met een uurloon van € 40,-, zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico. Voor andere projectgrootten en andere steenformaten zullen de kostengegevens afwijken. Deze kostencalculaties staan op www.casadata.nl.
Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost-Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op www.casadata.nl ziet men het kostenniveau van de eigen regio door het opgeven van de postcode. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17%, dat bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico.