VSB sluit jaar af met negen nieuwe leden

Artikel delen

Met de nieuwe leden Personeelsservice Twente, Hollandia Steigerverhuur en Oranjeflex neemt het aantal VSB-leden dit jaar met negen toe. Deze drie bedrijven traden tijdens de laatste ledenvergadering van 2016 toe tot de vereniging. PST en Oranjeflex treden toe tot de Sectie Steigerbedrijven, Hollandia Steigerverhuur tot de Sectie Hoogwerkbedrijven.
 

Emiel Bakkum van PST (links) en Paul Meijer van Hollandia Steigerverhuur (rechts) ontvangen van VSB-voorzitter Frank Klessens het lidmaatschapsbord en het certificaat van de Waarborgregeling.

Voorafgaand aan de toetreding tot de VSB (Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven) zijn Personeel Service Twente, Hollandia Steigerverhuur en Oranjeflex getoetst aan de eisen die in de VSB Waarborgregeling worden gesteld. Met deze regeling wordt aantoonbaar gemaakt dat een VSB-lid veilig werkt, kwaliteit levert, integer en betrouwbaar is en zich opstelt als een waardig en gewaardeerd collega in de markt.
Personeel Service Twente uit Rijssen en Oranjeflex uit Rotterdam zijn uitzendbureaus die onder meer gespecialiseerd zijn in detachering van steigerbouwpersoneel. De bedrijven voldoen daarom niet alleen aan de VSB Waarborgregeling, maar ook aan de specifieke eisen die in de VSB Waarborgregeling zijn geformuleerd voor uitzendbureaus. De aanvullende eisen hebben onder meer betrekking op opleiding/scholing, verzekeringen, ongevallenstatistieken, WAADI-checks en lidmaatschappen van brancheorganisaties.
Naast nieuwe leden begroette de VSB ook twee nieuwe donateurs. Bingham (Schiedam) is een industriële zeilmakerij die onder meer afdekmateriaal, overkappingen en hijs- en bevestigingsmaterialen aanbiedt. QuiteRight (Dordrecht) is expert op het gebied van de verplichte RI&E en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).
De VSB telt met leden en donateurs inmiddels circa 85 bedrijven. De leden alleen al vertegenwoordigen een geschatte jaaromzet van 800 miljoen euro.