Zorgplicht gebouweigenaren

Artikel delen

Volgens de Woningwet is iedere gebouweigenaar/beheerder verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen in dat pand. Die verantwoording geldt ook als het gaat om bouwkundige brandpreventie. Een periodieke brandveiligheidscheck is aan te bevelen.
 

Promat BV is al jarenlang voorloper als het gaat om het delen van kennis en biedt verschillende gratis tools waarmee de juistheid van constructies beoordeeld kan worden. Zo is de Promat Toepassingsselector vrij door iedereen te gebruiken. U vindt er talloze geteste constructies met testrapportnummers, technische bladen, montage-aanwijzingen enzovoort.
 

In de Promat uitgave 'Bouw op Morgen' wordt uitgebreid ingegaan op private kwaliteitsborging. Bent u geïnteresseerd, vraag dan hier dit magazine op.

Promat
www.promat.nl