Bouwend Nederland gaat voor kwaliteit

Artikel delen

De Tweede Kamer nam onlangs de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aan. De kogel is nog niet helemaal door de kerk. Maar mocht deze wet ook door de Eerste Kamer komen, dan heeft dat grote gevolgen voor de hele bouwsector.
 

Allereerst bent u als aannemer dan makkelijker aansprakelijk te stellen voor gebreken na oplevering. Niet alleen door de gewone consument, nee, door élke opdrachtgever. Ook krimpt de rol van Bouw- en Woningtoezicht en wordt er een kwaliteitsborger geïntroduceerd. Dat is geen overheidsorganisatie, maar een private partij die het ontwerp toetst aan het Bouwbesluit én tijdens de bouw toezicht houdt op het voldoen aan datzelfde Bouwbesluit. Als alles doorgaat, is dat de werkelijkheid vanaf 1 januari 2018.
Bouwend Nederland gaat natuurlijk vóór kwaliteit. We zien op bouwnu.nl dat klanten heel vaak heel tevreden zijn over onze leden. Het stelsel van private kwaliteitsborging zal daarbij helpen. Geen papieren controle vooraf, maar intensieve toetsing op Bouwbesluit en op specifieke zaken die de opdrachtgever aangeeft. De opdrachtgever krijgt daardoor meer bewijs van daadwerkelijk gebouwde kwaliteit en de bouwer krijgt meer mogelijkheden om zijn processen te optimaliseren.
Bouwen zonder gebreken is natuurlijk het uitgangspunt. Maar de wet vertoont zelf wel twee gebreken. Ten eerste wordt de aansprakelijkheid van aannemers voor gebreken na oplevering stevig verzwaard. Dat geldt terecht voor het bouwen voor de ‘gewone consument’, maar ook bij projecten voor opdrachtgevers die veel invloed op de bouw hebben, is de aansprakelijkheid verzwaard. Grote verantwoordelijkheden komen bij de aannemer te liggen. Ten onrechte. Want de opdrachtgever kan daar mede verantwoordelijk voor zijn. Met name de bewijslast gaat heel veel vragen van bouwondernemers, om te voorkomen dat er later geen ‘verrassingen’ komen. Het tweede gebrek is dat er geen zekerheid is dat dat de bouwleges omlaag gaan, nu de taken bij de gemeenten wegvallen. Het risico dat het nieuwe stelsel zelfs duurder wordt, is levensgroot.
We hebben de Tweede Kamer dit voortdurend voorgehouden, maar de meerderheid besliste anders. We gaan door bij de Eerste Kamer, die vooral moet letten op de kwaliteit van de wetgeving. Daar is veel op aan te merken, net als dreigende lastenverzwaring voor het bouwend bedrijfsleven plus de burgers. Alle reden dus voor Bouwend Nederland om de senatoren indringend te wijzen op de gebreken in deze wet. Want ook op dat vlak gaan we voor kwaliteit.

Maxime Verhagen
Voorzitter Bouwend Nederland