Isoleren: wat kost dat?

Artikel delen

De campagne ‘Energie besparen doe je nu’ stimuleert mensen drie jaar lang nog eens extra om hun dak, vloer, gevel, spouwmuur en/of ramen te isoleren. Sinds de start in oktober 2016 hebben al ruim 10.000 huiseigenaren subsidie aangevraagd voor woningisolatie. Wie twee of meer isolatiemaatregelen neemt, kan daarvoor ongeveer 20% subsidie krijgen. Maar wat kost een woning isoleren nu eigenlijk? En wat levert het op?

Tekst: ing. Frank de Groot
 

Groen Links Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren ging zaterdag 5 november 2016 in Werkendam aan de slag op de eerste ‘Dag van de Isolatie’. Insteek was meer mensen bewust te maken van het belang van isoleren.

‘Energie besparen doe je nu’ is een campagne van de Rijksoverheid, in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale overheden. De campagne is een afspraak uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 dit akkoord voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De campagne is oktober 2016 gestart en loopt nog tot eind 2019.
Waarom een campagne? Het verbeteren van woningisolatie past in het beleid van de overheid om de uitstoot van CO2 te verlagen. Investeren in isolatie is echter voor veel mensen een drempel, zo blijkt uit onderzoek. Subsidie kan mensen daarom over die drempel heen helpen. Er is 60 miljoen euro subsidie beschikbaar. Daarvan is al 30 miljoen aangevraagd.
 

 

Onvoldoende geïsoleerd

In bijna alle huizen in Nederland is wel iets aan isolatie gedaan, maar vaak nog niet grondig. Veel oudere huizen, gebouwd vóór 1992, zijn maar gedeeltelijk of matig geïsoleerd. Vooral de isolatie van de gevel en de vloer ontbreekt. In ruim één miljoen koopwoningen is nog geen spouwmuurisolatie aanwezig, en in bijna twee miljoen woningen ontbreekt vloerisolatie.
Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak opzien tegen investeren in isolatie: ‘te duur, geen geld, lange terugverdientijd’. Tegelijkertijd weten eigenaren niet goed wat woningisolatie kost en schatten ze de besparing die het oplevert veel te laag in. Bij de besparing door spouwmuurisolatie bijvoorbeeld noemen ze vaak maar de helft van het correcte bedrag. Gemiddeld kost spouwmuurisolatie 2.100 euro, de besparing is 550 euro per jaar. Vloerisolatie kost gemiddeld 1.800 euro, de besparing is 210 euro per jaar.

Wat kost isoleren?

 
Tussenwoning
Hoekwoning
2 onder 1 kap
Vrijstaande woning

Spouwmuurisolatie [BT.03.17.Isolatie.Kosten.3.jpg, klein]

Investering
€ 800,-
€ 2.100,-
€ 2.100,-
€ 3.100,-

Jaarlijkse besparing
€ 210,-
€ 550,-
€ 550,-
€ 800,-

Rendement
11%
11%
11%
11%

Subsidie
20% op minstens twee isolatie-maatregelen
20% op minstens twee isolatie-maatregelen
20% op minstens twee isolatie-maatregelen
20% op minstens twee isolatie-maatregelen

Vloerisolatie [BT.03.17.Isolatie.Kosten.4.jpg, klein]

Investering
€ 1.400,-
€ 1.600,-
€ 1.600,-
€ 2.800,-

Jaarlijkse besparing
€ 160,-
€ 180,-
€ 180,-
€ 320,-

Rendement
7%
7%
7%
7%

Subsidie
20% op minstens twee isolatie-maatregelen
20% op minstens twee isolatie-maatregelen
20% op minstens twee isolatie-maatregelen
20% op minstens twee isolatie-maatregelen

Dakisolatie [BT.03.17.Isolatie.Kosten.5.jpg, klein]

Investering
€ 4.000,-
€ 4.600,-
€ 4.600,-
€ 8.300,-

Jaarlijkse besparing
€ 500,-
€ 600,-
€ 600,-
€ 1.000,-

Rendement
8%
8%
8%
8%

Subsidie
20% op minstens twee isolatie-maatregelen
20% op minstens twee isolatie-maatregelen
20% op minstens twee isolatie-maatregelen
20% op minstens twee isolatie-maatregelen

Isolerende beglazing [BT.03.17.Isolatie.Kosten.6.jpg, klein]

Investering
€ 3.100,-
€ 3.500,-
€ 3.500,-
€ 4.600,-

Jaarlijkse besparing
€ 240,-
€ 270,-
€ 270,-
€ 360,-

Rendement
5%
5%
5%
5%

Subsidie
20% op minstens twee isolatie-maatregelen
20% op minstens twee isolatie-maatregelen
20% op minstens twee isolatie-maatregelen
20% op minstens twee isolatie-maatregelen

 

Bron: www.energiebesparendoejenu.nl

Rekenvoorbeelden
•    Stel: in een woning kost spouwmuurisolatie plus vloerisolatie 3.900 euro. De eigenaar krijgt dan 780 euro subsidie. De eigenaar betaalt 3.120 euro en bespaart ieder jaar 760 euro.

•    Stel: in een woning kost dakisolatie plus spouwmuurisolatie 7.300 euro. De eigenaar krijgt dan 1.460 euro subsidie. De eigenaar betaalt 5.840 euro en bespaart ieder jaar 1200 euro.

•    Stel: in een woning kost HR++ glas in de ramen plus spouwmuurisolatie 5.600 euro. De eigenaar krijgt dan 1.120 euro subsidie. De eigenaar betaalt 4.480 euro en bespaart ieder jaar 820 euro.

Hoe isoleren?

Gevelisolatie

Gevelisolatie bij bestaande woningen kan het beste plaatsvinden door het aanbrengen van spouwmuurisolatie of buitengevelisolatie. Bij buitengevelisolatie wordt er tegen de buitenzijde van de bestaande gevel een hardschuimisolatie met gevelbekleding (bijvoorbeeld steenstrips of pleisterwerk) aangebracht.
Een stuk goedkoper is het aanbrengen van spouwmuurisolatie. Hiertoe boort het isolatiebedrijf aan de buitenkant van de gevel in de voegen kleine gaten. Via deze gaten wordt het isolatiemateriaal in de spouw gespoten. De gaten liggen ongeveer een meter uit elkaar. Deze maakt het bedrijf weer netjes dicht. Ook worden de gaten weer op kleur van de voeg gebracht. Het isolatiebedrijf hoeft niet binnenshuis aan de slag. Het isoleren van een spouwmuur duurt vaak maar een halve dag, bij een vrijstaand huis een hele dag. Is de achterzijde van de woning moeilijk bereikbaar? Geen probleem: de slang kan ook gewoon door de gang en keuken lopen.
Voorwaarden voor subsidie zijn:
•    spouwmuurisolatie: het isoleren van spouwmuren in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 1,1 m2K/W;
•    gevelisolatie: het isoleren van de binnen- of buitengevel met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 m2K/W.
 

Gevelisolatie door middel van buitengevelisolatie.

 

Vloerisolatie

Bij een hoge kruipruimte is vloerisolatie eenvoudig aan te brengen. Dat kan door isolatie aan te brengen tegen de onderzijde van de vloer of door bodemisolatie aan te brengen, zoals schelpen. Maar ook zonder (of met een lage) kruipruimte is het isoleren van een vloer mogelijk. De vloer isoleren vanuit de kruipruimte is vaak na een halve dag al klaar. Het werk gebeurt in de kruipruimte. Isoleren van de vloer levert in huis geen rommel en gedoe op. Het bedrijf ruimt alles weer snel op. Wel moet de toegang naar de kruipruimte goed bereikbaar zijn.
Voorwaarden voor subsidie zijn:
•    vloer- of bodemisolatie: het isoleren van de vloer of de bodem in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 m2K/W.

Dakisolatie

Een dak kan op verschillende manieren geïsoleerd worden. Dit is van invloed op de tijd dat het isolatiebedrijf bezig is. Meestal duurt het werk één tot maximaal vier dagen. Als het dak aan de binnenkant wordt geïsoleerd, moet wel eerst de zolder worden opgeruimd. Bij dakisolatie aan de buitenkant hoeven er geen extra voorbereidingen worden getroffen.
Voorwaarden voor subsidie zijn:
•    dakisolatie: het isoleren van het dak in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 m2K/W.

Isolerende beglazing

Isolatieglas in bestaande kozijnen is snel en eenvoudig aan te brengen. Bij bestaande kozijnen wordt de sponning breder gemaakt. Ook het plaatsen van nieuwe kozijnen met HR++ of triple glas is geen grote verbouwing. Isolatieglas plaatsen duurt ongeveer een dag. Zijn er veel ramen en worden ook kozijnen vervangen, dan duurt het langer. Het schilderen van houten kozijnen duurt ook een paar dagen.
Voorwaarden voor subsidie zijn:
•    hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++ glas of triple-glas;
•    HR++ glas: glas met een maximale U-waarde van 1,2 W/m2K;
•    triple-glas: glas met een maximale U-waarde van 0,8 W/m2K.

 
 

Subsidie: hoe werkt het?

Een woningeigenaar ontvangt de Subsidie energiebesparing eigen huis als er minimaal twee energiebesparende maatregelen worden genomen. Daarnaast ontvangt de eigenaar subsidie als advies wordt ingewonnen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de volledige subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Er wordt alleen subsidie verstrekt voor maatregelen die worden uitgevoerd, nadat de subsidieaanvraag is ingediend. Er is keuze uit verschillende maatregelen.
 

 

Energiebesparende maatregelen

De woningeigenaar neemt twee of meer energiebesparende maatregelen om subsidie te kunnen ontvangen. Men kan kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas. Wie subsidie krijgt voor het toepassen van minstens twee verschillende soorten isolatie, kan daarnaast ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen. Dat zijn bijvoorbeeld isolerende deuren, energiezuinige kozijnen bij de toepassing van driedubbel glas, warmteterugwinning of een CO2 gestuurde ventilatiesysteem of balansventilatie met wtw.
Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van € 4.000,- bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement. Voorbeeld is een kierdichting Qv;10 van ten hoogste 0,4 dm3/s.m2 en een minimale Rc-waarde van 6,5 m2K/W voor het dak, 5,0 m2K/W voor de gevel en 4,0 m2K/W voor de begane grond. Voor het glas is de U-waarde maximaal 0,8 W/m2K en voor de kozijnen en deuren in de gevel maximaal 1,5 W/m2K.

Beschikbaar bedrag

In de eerste ronde was € 20,5 miljoen beschikbaar. Per 1 januari 2017 is dit subsidiebedrag verhoogd met € 21,2 miljoen naar € 41,7 miljoen. Daarnaast is besloten dat de eerste tranche doorloopt tot 1 januari 2018, in plaats van tot 1 maart 2017. Totaal is er tot 31 december 2018 € 60 miljoen beschikbaar.
Voor eigenaar-bewoners is het totaal beschikbare budget tot 1 januari 2018 € 35,7 miljoen. Voor Verenigingen van Eigenaren komt het totaal beschikbare budget tot 1 januari 2018 op € 6 miljoen euro voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw.

Meer informatie: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis.

Overige middelen

Het Nationaal Energiebespaarfonds geeft particuliere huiseigenaren en Verenigingen van woningeigenaren een extra financiële mogelijkheid bij de financiering van energiebesparende maatregelen. Bezoek Energiebespaarlening.nl.
Wil de eigenaar zelf duurzame energie opwekken? Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) ontvangt men een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Bezoek www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie (maar even googlen op ISDE kan natuurlijk ook).

Via de website Energiebesparendoejenu.nl kunnen huiseigenaren snel en eenvoudig bekijken wat isolatie kost en bespaart voor hun type woning. Op de site staat ook welke mogelijkheden er zijn voor subsidie en lenen.