Lean heeft de toekomst in bouwlogistiek

Artikel delen

Mede onder invloed van de economische crisis werd binnen Raab Karcher rond 2010 gestart met het project LeanWorks met als doel om de logistieke efficiency sterk te verbeteren. Raab Karcher werd daarmee een voorloper als het gaat om het ondersteunen van klanten die het lean bouwen in de praktijk willen brengen.
 

 

De klant ontzorgen

"We zagen de bouwsector in korte tijd behoorlijk instorten. Toch diende zich nieuwe kansen aan voor ons door bijvoorbeeld de veranderingen aan de vraagzijde. Er zijn bijvoorbeeld veel meer inbreidingsprojecten gekomen in vooral de grotere steden. Steeds vaker worden bestaande utilitaire panden geschikt gemaakt voor bewoning. Mede als gevolg van deze ontwikkelingen neemt de druk van het bouwvervoer op het stedelijke verkeer toe." Aan het woord is Iwan te Winkel, directeur logistiek bij Raab Karcher. Hij voegt daar nog aan toe dat door de crisis in de bouw veel vakmensen inmiddels zijn uitgestroomd en daarmee ook veel ervaring is verdwenen. Als antwoord op deze ontwikkelingen bedacht Raab Karcher een nieuwe logistieke aanpak met de naam LeanWorks. Samengevat bestaat LeanWorks uit de volgende drie onderdelen:

  • Just-in-Time leveren van bestelde bouwmaterialen en goederen van derden op de bouwplaats;
  • Deze materialen tot op de verwerkingsplekken brengen, ook wel: Just-in-Place genaamd;
  • Gescheiden terugnemen van alle verpakkingsmaterialen en bouwafval vanaf de bouwplaats.

Te Winkel: " We willen onze klanten met LeanWorks zo veel mogelijk logistiek ontzorgen. Alle materialen ten behoeve van het betreffende project worden aangeleverd en tijdelijk opgeslagen bij één van de logistieke distributielocaties van Raab Karcher. Van hier uit worden de bestelde goederen just in time naar de eindbestemming gebracht. Desgewenst kunnen ook goederen van derden door ons worden opgeslagen en tegelijkertijd met de bij ons bestelde materialen worden afgeleverd. Dat reduceert het aantal rijbewegingen naar en van de bouwplaatsen tot wel zeventig procent. Bovendien zorgen wij ervoor dat, na het lossen, de verschillende materialen op de juiste plaats worden neergezet zodat de vakman die ze moet verwerken zo efficient mogelijk aan de slag kan blijven. Voor dat transport op de bouwplaats huren we "runners" in. Als materialen op hoogte geleverd moeten worden kan Raab Karcher dit eveneens verzorgen in samenwerking met een landelijk opererend kraanverhuurbedrijf.

Big bags op de bouwplaats

Wat betreft het derde punt, de afvalverwerking, gaan we heel ver als de klant dat vraagt. We kunnen bijvoorbeeld een systeem van big bags op de bouwplaats neerzetten waarin men het bouwafval gescheiden kan deponeren. Wij zorgen er vervolgens voor dat deze bags tijdig worden afgevoerd en elders verwerkt." Volgens te Winkel levert LeanWorks het hoogste rendement op voor de klant wanneer het zo veel mogelijk integraal wordt toegepast. Dat wil dus zeggen dat: opslag, gebundeld transport, het eventueel inschakelen van hoogtetransport en runners op de bouwplaats plus het gescheiden afvoeren van afval, als totaal pakket wordt gezien. Voorwaarde is wel dat zoveel mogelijk toeleverende partijen zich committeren aan deze werkwijze.
 

 

Koploper blijven

"Omdat wij als bouwleverancier als eerste het lean pad zijn opgegaan doen we ons best om koploper te blijven", zegt Iwan te Winkel. "Inmiddels houdt een fulltime projectmanager zich uitsluitend bezig met de verdere ontwikkeling van het LeanWorks concept. Ook hebben we een aantal uitvoerders in dienst die onze LeanWorks projecten op de bouwplaatsen begeleiden om te zorgen dat alle gemaakte afspraken worden nagekomen. Daarnaast zijn onze logistieke medewerkers getraind in het samen met de klant meedenken over het optimaal inrichten van de bouwplaats en het opzetten van de meest passende logistieke aanpak van elk bouwproject. Een andere belangrijke taak is dat zij de contacten met alle betrokken partijen onderhouden en op elkaar afstemmen," besluit te Winkel.

Digitaal plannen en bestellen

Inmiddels is het professionele RaabPlan beschikbaar voor de bouwwereld. Dit is een planningstool waarmee een lean planning geheel digitaal uitgewerkt en gewijzigd kan worden en alle taken op dagniveau overzichtelijk zijn weergegeven. RaabPlan maakt het bovendien mogelijk om online 24/7 een bestelling te plaatsen voor materialen die op een bepaald moment en op de aangegeven werkplek geleverd moeten worden. Er kan direct verbinding gemaakt worden met RaabOnline, de internet shop van Raab Karcher, waar 40.000 artikelen voor de bouw, inclusief alle relevatie informatie, bekeken en besteld kunnen worden.
 

Nadere informatie over Leanworks en RaabPlan: leanworks@raabkarcher.nl