Transitiehuis: medewerkers behouden

Artikel delen

Samen met CNV Vakmensen en FNV Bouw heeft de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) het startschot gegeven voor het Transitiehuis. Dit is een doorstroomhuis van werk naar werk (sectoraal en intersectoraal) dat deel uitmaakt van het sectorplan Steigerbouw. Het Transitiehuis richt zich op de bevordering van mobiliteit en voorkoming van uitval. Doel is het behoud van medewerkers voor de arbeidsmarkt en het voorkomen van voortijdige uitstroom als gevolg van (te verwachten) arbeidsongeschiktheid.
 

Voor medewerkers die wegens dreigende arbeidsongeschiktheid in het Transitiehuis instromen, lopen alle verplichtingen van de werkgever door. De medewerkers worden voor transitie-activiteiten ingezet in het Transitiehuis. Dat is in zekere zin detacheren te noemen, maar niet letterlijk; de werkgever krijgt er namelijk geen vergoeding voor. Het Transitiehuis zelf kan de werknemer wel detacheren naar een andere werkgever. Dat zal vaak met gesloten beurzen gebeuren, maar mogelijk kan daar een tarief voor worden gevraagd.

Start als pilot

Het Transitiehuis start als een pilot en biedt ruimte voor 100 deelnemers. De pilot loopt door tot december 2017 en vormt een belangrijk instrument voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Afhankelijk van het succes, zal het transitie-initiatief ook na de pilotperiode behouden blijven.
Om deel te kunnen nemen aan het Transitiehuis zijn de bereidheid van de werknemer en de medewerking en goedkeuring van de werkgever nodig. Wanneer voor een medewerker arbeidsongeschiktheid dreigt, kan hij/zij worden gedetacheerd bij het Transitiehuis (tot maximaal zes maanden). Daarvoor wordt wel verwacht dat de werknemer gemotiveerd is om een volgende stap te maken. Er moet dan ook een intake/ sollicitatieprocedure worden doorlopen, voordat men gebruik kan maken van de voorzieningen die het Transitiehuis biedt.
Na de eerste toetsing stromen de deelnemers het Transitiehuis in, waar zij worden klaargestoomd voor hun volgende werkgever. Die werkgever kan zowel in de steigerbouwbranche als andere (technische) sectoren worden gevonden. Bij gebleken geschiktheid en positieve beoordeling door werkgever, treedt de werknemer bij zijn nieuwe werkgever in dienst. Het Transitiehuis staat ook open voor werknemers die bijvoorbeeld als gevolg van reorganisatie hun baan dreigen te verliezen.

Sectorplan steigerbouw

Het sectorplan steigerbouw, waar het Transitiehuis deel van uitmaakt, is tot stand gekomen dankzij een nauwe samenwerking tussen VSB, FNV Bouw, CNV Vakmensen en Opleidingsbedrijf VSB en heeft een looptijd van twee jaar. Het Sectorplan Steigerbouw wordt uitgevoerd door de VSB.