Wonen in een parelprovincie

Artikel delen

Tekst: Ir. Marcel E. van Mierlo

‘Perifeer Nederland loopt verder leeg’ kopte het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs. Bent u met me eens dat juist Zeeland, Limburg, Friesland, Drenthe en Groningen onze mooiste provincies zijn? Onze vakanties besteden we graag in één van deze parel provincies, die zich kenmerken door mooie natuur, uitgestrekt groen en lage bebouwingsdichtheid. Toch trekt de jeugd er langzaam weg omdat er te weinig werk is. Ouderen en mensen met een lagere opleiding blijven achter. De opkomst van Tiny Housers biedt misschien nieuwe mogelijkheden voor het inrichten van deze regio’s en zou wel eens het begin kunnen zijn van een volksverhuizing naar het platte land.
 

kosten landbouwgrond

In Nederland ontstaat een groeiende groep inwoners die liever leven in eenvoudige, duurzame woonruimte dan een zo groot mogelijk huis met status auto en veel spullen. Niet omdat ze moeten, maar omdat ze willen, laten deze mensen zien dat je ook anders met elkaar en met je woonomgeving en de natuur kan omgaan. Ze kiezen voor kleine, vaak mobiele of zelfs off-grid woningen en besparen veel geld. Geen hoge hypotheek, geen kastenvol onnodige spulletjes en een kleine ecologische voetafdruk. En wat krijgen ze kado? veel tijd om met elkaar en de natuur te leven.
 

Tiny house in het bos

Waar gaan die Tiny Housers zich vestigen? Parel provincies bieden eigenlijk alles wat Tiny Housers  willen. De gemiddelde grondprijzen zijn er het laagst. Er is werk in de duurzame landbouw; opvolging blijkt voor veel boeren nog altijd een groot probleem. En deze provincies bieden ook mogelijkheden voor kleinschalige productiebossen en andere natuurprojecten. Bij de klimaattop vorig jaar is een convenant getekend, dat als doel heeft om 100.000 ha extra bosgrond in Nederland te realiseren. Tiny House bewoners, die graag off-grid willen leven, kunnen een sleutelrol vervullen. En de parelprovincies kunnen mooi het voortouw nemen.

Dat de toekomst al is begonnen, kan je zien in deze documentaire over Kloosterburen, het nieuwe Utopia:   www.human.nl/we-doen-het-zelf-wel/afleveringen/aflevering-3.html
 

productiebos