Bouwsector uit de steigers

Artikel delen
  • Bouwsector groeit in volle breedte in 2017 en 2018 met 4,5 procent
  • Utiliteitssector klimt snel uit dal
  • Vooruitzichten op groei grond-, wegen- en waterbouw door hogere investeringen overhead

Bouw groeit door in 2017 en 2018

De bouwsector zal naar verwachting verder groeien in 2017 en 2018. ABN AMRO verwacht een groei van de bouwproductie van 4,5 procent. Deze groei zal minder hoog zijn dan in 2016. Toen groeide de bouwproductie met 7,1 procent, na een stijging van 8,5 procent in 2015. Ook benadrukt ABN AMRO dat de bouw in 2017 en 2018 nu ook in andere segmenten dan de woningbouw gaat groeien. Dit komt doordat de groei in de woningbouw iets terugvalt en andere branches harder gaan groeien. Hierdoor is de groei in de bouwsector in de volle breedte aanwezig.

Behoefte nieuwe utiliteitsgebouwen neemt toe

De utiliteitsbouw is volgens ABN AMRO nu ook over het dieptepunt heen. De eerste tekenen hiervan zijn zichtbaar. Zo stegen de investeringen in utiliteitsgebouwen in 2016 licht (+0,2 procent). Ook nam het aantal  afgegeven vergunningen voor utiliteitsgebouwen licht toe (+0,5 procent): de eerste jaarlijkse stijging sinds 2008. Door de aantrekkende economie, de aandacht voor duurzaamheid en de vraag naar logistiek vastgoed door toename van online verkopen, neemt de behoefte aan nieuwe utiliteitsgebouwen toe. De omzet wordt ook gestuwd door de combinatie van achtergesteld onderhoud en verduurzaming. Hoewel de leegstand van kantoren en winkels nog steeds hoog is, neemt het percentage bij de kantoren wel af vanwege sloop, renovatie en transformatie. In 2016 daalde de leegstand van kantoren, van 17,6 naar 17,4 procent. Ook de totale oppervlakte aan winkels daalde voor het eerst. De winkelleegstand stijgt nog wel, mede door de online verkopen.

Rijk investeert meer in infrastructuur

Ook de grond-, water- en wegenbouw presteert goed. De investeringen in de sector namen in 2016 met 1,8 procent toe en ook de orderportefeuille van GWW -bouwers steeg licht. Verder verwacht ABN AMRO dat de investeringen door het Rijk in de komende jaren weer zullen stijgen. Zo staat in 2018 een stijging van 8 procent in het vooruitzicht door hogere overheidsinvesteringen in infrastructuur, vooral in wegen. Er wordt met name geïnvesteerd in nieuwe projecten en minder in beheer en onderhoud. Een onzekere factor is de coalitiebesprekingen. Zo is het de vraag of de nieuwe coalitie meer of minder in infrastructuur zal investeren én wat autonoom rijden en slimme infrastructuur zullen betekenen voor de toekomst.

“De bouwsector maakt een inhaalslag en blijft goed presteren. Zo groeit de omzet hard, mede door achterstallig onderhoud en een gezonde economie. Ook neemt de focus op duurzaamheid toe. Dit geldt niet alleen voor de nieuwbouw van gebouwen, woningen en infra, maar ook voor de bestaande gebouwde omgeving”, zegt Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw van ABN AMRO.

“Door deze combinatie van factoren hebben alle partijen in het bouwproces te maken met een tekort aan geschikt personeel, onderaannemers en stijgende (inkoop)prijzen. Dit brengt mogelijke risico’s met zich mee. De bouw kan de weg naar verdere groei vrijmaken door nieuwe kansen te benutten, zoals op het gebied van digitalisering, industrialisering, nieuwe vormen van samenwerking en open communicatie”, aldus Petran van Heel, Sector Banker Bouw van ABN AMRO.

Bron: ABN AMRO