CUR-Aanbevelingen helpen de bouw vooruit

Artikel delen

Praktijkgerichte regels door en voor de bouw, zo kun je in het kort CUR-Aanbevelingen omschrijven. Op basis van het beste van de bestaande kennis kunnen partijen in de bouw afspraken maken over de toepassing van nieuwe technieken, berekeningsmethoden of materialen. Dat bevordert de innovatie en de uitvoerende bouw heeft er baat bij omdat duidelijke regels worden geboden die misverstanden voorkomen. In dit artikel enkele recente voorbeelden.
 

CUR-Aanbevelingen zijn misschien een nieuw fenomeen voor wie in de B&U werkzaam is, maar in de GWW-sector wordt er al jaren mee gewerkt. Hoe is dat zo ontstaan? Daarvoor moeten we enkele jaren terug in de geschiedenis van de organisatie.
Begin 2013 fuseerde CUR met SBR. Van oorsprong allebei kennisorganisaties in de bouw, met een accent op respectievelijk de B&U en GWW-sector. Met deze fusie is een organisatie ontstaan die de hele bouw bestrijkt en die vakgebieden integreert die daarvoor nog veelal erg gescheiden werelden waren. SBR en CUR zijn in de bouwsector met name bekend vanwege hun producten. Bij SBR springen de referentiedetails eruit die vooral in de woningbouwsector hun weg vinden, en bij CUR waren dat de CUR-Aanbevelingen. Hiervan zijn er zo’n 60 van kracht, over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Functie

De functie van CUR-Aanbevelingen is het bieden van duidelijkheid bij nieuwe ontwikkelingen. Het zijn dus communicatieve documenten, waarin partijen als opdrachtgevers, adviseurs, bouwtoezichten,  aannemers en toeleveranciers afspraken hebben vastgelegd met betrekking tot die nieuwe ontwikkelingen. Met die afspraken kunnen bijvoorbeeld nieuwe producten hun weg naar de markt vinden, zolang er nog geen definitieve norm is. CUR-Aanbevelingen fungeren daarmee als pre-normatieve regels, die tot stand komen naar aanleiding van de behoefte uit de markt. Als er eenmaal voldoende ervaring met die nieuwe ontwikkelingen is opgedaan, kan een CUR-Aanbeveling worden ingetrokken.
Omdat de betrokken partijen betrokken zijn bij het opstellen, hebben CUR-Aanbevelingen een breed draagvlak. De inhoudelijke kwaliteit wordt geborgd door voorschriftencommissies, die ook de samenhang met nationale en Europese normen bewaken. CUR-Aanbevelingen kunnen dienen als technische grondslag voor beoordelingsrichtlijnen, als verwijzingsdocument in bestekken of vanuit het Bouwbesluit.

Ook in B&U

Er gebeurt veel, in de volle breedte van de bouwsector. Voortdurend worden er nieuwe methoden en producten op de markt gebracht, en het is belangrijk dat daarover neutrale afspraken worden vastgelegd. Soms ook hebben ontwerpers en beheerders behoefte aan het vastleggen van afspraken over acute kwesties. In de GWW is dat bijvoorbeeld het toetsen van de constructieve veiligheid van lokale bruggen, en in de B&U het legionellaveilig ontwerpen van gebouwen. Een ander recent voorbeeld is de CUR-Aanbeveling over betonreparatie – van enkele jaren geleden dateert de veelgebruikte CUR-Aanbeveling over ‘schoon beton’.

Legionellaveilig ontwerpen van gebouwen

Van groot belang in woningen, ziekenhuizen en zorginstellingen is het voorkomen van legionellabesmetting van bewoners. Installateurs en ontwerpers van deze gebouwen kunnen binnenkort de CUR-Aanbeveling met richtlijnen voor het ontwerp van leidingsystemen tegemoet zien. Het maken van een leidingplan is daarvoor vereist, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat een regelmatig gebruikt tappunt aan het einde van een leiding zit, om te voorkomen dat er leidinggedeelten zijn met weinig stroming. De leidingen moeten zo worden ontworpen dat ongewenste verwarming kan optreden van bijvoorbeeld leidingen die elkaar kruisen. In deze CUR-Aanbeveling worden een ontwerpmethodiek en modeloplossingen voor woningen gegeven die het ontstaan van hotspots in de leidingwaterinstallatie moeten voorkomen. Deze CUR-Aanbeveling wordt dit voorjaar verwacht.
 

 

Betonreparatie

Beton is een bouwmateriaal met doorgaans een lange levensduur, maar de veelgebruikte term ‘betonrot’ geeft wel aan dat ook beton aangetast kan worden. Het gaat dan meestal om corrosie van de wapening; aan de buitenkant van de betonconstructie vaak te herkennen aan scheurvorming en roeststrepen op het oppervlak. Oorzaak kan een te kleine betondekking zijn, in combinatie met chloriden (zout water). Als u het vermoeden hebt dat er sprake is van dergelijke schade, dan is het zaak dit te laten onderzoeken door een gespecialiseerd bedrijf. In de betonreparatiesector wordt veel gebruik gemaakt van de recente CUR-Aanbeveling 118 over betonreparatie (zie  http://www.sbrcurnet.nl/producten/curaanbevelingen/aanbeveling-118-repareren-van-beton) en binnenkort ook van CUR-Aanbeveling 119 over het injecteren van scheuren in beton.     

Schoon beton

Een heel ander onderwerp is schoon beton. Daarbij gaat het om betonoppervlakken waaraan bijzondere esthetische eisen worden gesteld en waarvan de structuur en de kleur van het oppervlak door de architect zijn voorgeschreven. CUR-Aanbeveling 100 uit 2013 geeft de eisen, die toepasbaar zijn op zowel prefab als in het werk gestort beton. Essentieel bij schoonbeton is een goede communicatie tussen opdrachtgever, architect en uitvoerend bedrijf. Met  CUR-Aanbeveling 100 kunnen betrokkenen goede en tijdige afspraken maken over het uiterlijk van het beton. Dat voorkomt misverstanden en mogelijke extra kosten en tijd bij het realiseren van betonwerk. Bij deze CUR-Aanbeveling hoort een grijsschaal en een Schoonbeton app, voor het specificeren van de juiste kleur van het betonoppervlak (zie http://www.sbrcurnet.nl/producten/curaanbevelingen/cur-aanbeveling-100-schoon-beton).
 

 

En nog veel meer

Als u kijkt op www.sbrcurnet.nl/curaanbevelingen vindt u deze en een groot aantal CUR-Aanbevelingen over de meest uiteenlopende onderwerpen.