Kenniscentrum Gevelisolatie Steenstrips

Artikel delen

Buitengevelisolatie is de meest effectieve manier om woningen en gebouwen te isoleren. Door de buitengevel goed te isoleren, heeft de bewoner/gebruiker geen last meer van vocht en tocht. Gevelisolatie is daarnaast duurzaam, milieuvriendelijk én zorgt voor een aanzienlijke besparing op stookkosten wanneer het systeem correct is aangebracht. Het Kenniscentrum Gevelisolatie Steenstrips heeft als doel de kwaliteit van buitengevelisolatie in combinatie met steenstrips en keramische materialen te verhogen en te waarborgen.

Tekst: ing. Frank de Groot
 

De toepassing van buitengevelisolatie met steenstrips neemt de laatste jaren snel toe. Dat komt mede door de opkomst van geprefabriceerde gevelelementen voor nieuwbouw of ter vervanging van slecht geïsoleerde gevels in de bestaande bouw. Maar dit gevelsysteem kan ook ter plaatse worden aangebracht bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Door de toepassing van steenstrips blijft bovendien de uitstraling van een gemetselde gevel behouden. Bij nieuwbouw of vervanging van een bestaande gevel kan daarnaast de totale dikte van de buitengevel fors worden gereduceerd.
Het aanbrengen van buitengevelisolatie met steenstrips vraagt echter wel vakmanschap. Het systeem moet zo worden gekozen en aangebracht dat er geen onthechting of scheurvorming optreedt door werking van de materialen, keuze van verkeerde materialen of onjuiste applicatie.
 

 

Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Gevelisolatie Steenstrips (KGS), is een stichting zonder winstoogmerk. KGS informeert en adviseert over het correct toepassen van gevelisolatie en steenstrips en waarborgt kwaliteit door periodiek controles uit te voeren. De stichting leidt vakmensen op, zodat de gevelisolatie en steenstrips goed en vakkundig worden aangebracht. Voor leden is KGS een kenniscentrum, een platform voor nieuws en informatie en een opleidingsinstituut. Alle bedrijven die bij KGS zijn aangesloten voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
Leden van KGS kunnen ontwerpende en uitvoerende partijen zijn, maar tevens leveranciers van gevelisolatiematerialen, steenstrips en keramische afwerkmaterialen. Ook fabrikanten, importeurs en systeemhouders van gevelisolatiesystemen kunnen lid worden.
 

 

Kwaliteitsborging

KGS-leden zijn in het bezit van het KGS-keurmerk, waarmee ze aan opdrachtgevers hun kwaliteit kunnen aantonen. Dit keurmerk wordt uitgegeven aan de leden nadat ze de cursus Gevelisolatie Steenstrips (zie kadertekst) met goed gevolg hebben afgerond. Na het behalen van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat. Het KGS-keurmerk is twee jaar geldig. De deelnemers worden jaarlijks door KGS gecontroleerd. Het keurmerk wordt verlengd zolang de deelnemers volgens de KGS-richtlijnen werken. Bouwprojecten die worden/zijn aangemeld, worden volgens de KGS-richtlijnen gecontroleerd op uitvoering ter plaatse op locatie.
Bouwprojecten zijn te verzekeren bij het Gevel Garantieplan voor een tien-jarige verzekerde garantie. Het Gevel Garantieplan is een verzekering die de schade dekt wanneer er verborgen gebreken optreden aan gevelisolatie ongeacht partijen nog bestaan. Dit geldt voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie. Het Gevel Garantieplan is van toepassing op buiten/binnen gevelisolatie met stucwerk, steen-strips of niet geïsoleerde mortelsystemen. De verzekering biedt een dekking voor tien jaar bij isolatie met steenstrippen. Daarbij is advies, systeem en de applicatie verzekerd. Daarnaast zijn ook de randproducten verzekerd, wanneer deze zijn meegenomen in de aanneemsom.

Meer weten: kijk op www.stichtingkgs.nl.

 
 

Cursus Gevelisolatie Steenstrips

Tijdens de cursus ‘Gevelisolatie Steenstrips’ leert u alles over buitengevelisolatie en komt u meer te weten over de diverse soorten van isolatie en de toepassingsgebieden. U leert ook waar u op moet letten bij het aanbrengen van de isolatie en hoe u de werkplek op de juiste wijze voorbereidt.
 

Tijdens de cursus bestudeert u de diverse systemen, de manier van verwerken en het aansluiten op de overige bouwdelen. Tijdens de theorieles wordt ingegaan op bouwfysica, wat gevelisolatie is en vooral wat gevelisolatie doet. In de praktijklessen leert u hoe u de systemen op een correcte manier installeert.
De cursus duurt twee dagen (09.00 tot 17.00 uur): één dag theorie en één dag praktijk. De eerstvolgende cursus vindt plaats in dit voorjaar

Certificaat

Deelnemers die de cursus succesvol hebben afgerond, ontvangen een certificaat. KGS-leden die de cursus met goed gevolg hebben doorlopen ontvangen ook het KGS-keurmerk. Dit keurmerk is één jaar geldig. Het keurmerk wordt telkens met één jaar verlengd zolang de leden volgens de KGS-richtlijnen werken. KGS controleert periodiek op kwaliteit en afwerking op locatie.