Kraanmachinisten: onveiligheid is groot

Artikel delen

Het is slecht gesteld met de veiligheid onder torenkranen en mobiele kranen op bouwplaatsen. De opleiding van degene die op de grond het materiaal aan de kraan bevestigt en het hijsen begeleidt, schiet vaak tekort. Daardoor valt er regelmatig materiaal van de kraan en gebeuren er bijna-ongelukken. Dit blijkt uit een enquête van FNV en Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) onder 378 kraanmachinisten.
 

‘Uit onze enquête blijkt dat bij ruim 40% van de respondenten in de afgelopen zes maanden een- tot tweemaal een last is losgekomen doordat deze onjuist was aangeslagen. Levensgevaarlijk!’, zegt Janna Mud, sectorhoofd FNV Bouwen & Wonen. Mud: ‘We pleiten voor een goede en verplichte opleiding voor de aanpikkelateur. Dat moet een ‘dedicated’ persoon zijn, die in dienst is van de hoofdaannemer, met verstand van de bouwplaats en overzicht. Een vast persoon die een planning kan maken en in het belang van de hele bouwplaats werkt. Dat geeft de kraanmachinist rust en overzicht en dat is goed voor de veiligheid. Onderaannemers positioneren te vaak een eigen mannetje onder de kraan, om hun eigen klus het eerst te laten doen. Dat moet niet meer kunnen.’
René van der Steen, voorzitter Vakvereniging Het Zwarte Corps, vult aan: ‘Ook moet deze man heel goed weten hoe hij een last moet aanslaan en hoe hij het hijsen moet begeleiden. Het komt bijvoorbeeld voor dat onervaren aanpikkelateurs de banden om een pallet heen slaan, in plaats van om de last zelf. Een pallet breekt door de druk als er gehesen wordt, met alle gevaren van dien.’

Arbeidsomstandigheden
Ook aan de arbeidsomstandigheden van kraanmachinisten moet veel verbeteren, stellen FNV en HZC. Slechts drie op de vijf machinisten krijgt doorgaans tijd om in de keet te schaften. De rest moet op de kraan de boterham wegwerken, vaak met de hand aan de besturing, om geen tijd verloren te laten gaan. Ook sanitaire stops zijn niet vanzelfsprekend. Eén op de drie machinisten moet meestal of altijd in de cabine blijven. Zij gebruiken een fles of zetten in extreme omstandigheden het luik open. ‘Dat is absurd’, aldus Janna Mud.
Ook voelen machinisten die wél uit de cabine mogen, soms alsnog druk vanaf de werkvloer om toch te blijven draaien. Janna Mud: ‘Je kunt niet 8 of 10 uur achter elkaar geconcentreerd draaien. Mensen hebben recht op pauze.’

Inspectie materiaal

Minder dan de helft van de kraanmachinisten krijgt tijd voor een kraaninspectie onder werktijd. Bij ruim een derde, 35%, wisselt dit per klus of per bouwplaats. Eén op de vijf kraanmachinisten krijgt helemaal nooit tijd voor inspectie. Zij moeten daarvoor eerder op het werk komen en doen het noodgedwongen in hun eigen tijd. Van der Steen: ‘Dat moet echt anders. Veiligheid is de verantwoordelijkheid van de werkgever en de machinist samen. Een machinist moet de tijd krijgen om zijn kraan te inspecteren tijdens werktijd. Dat is in het belang van iedereen op de bouwplaats.’
Ook ontbreekt vaak airco of een klimaatvoorziening. Machinisten noemen verder het gebrek aan zicht vanuit de cabine en de matige kwaliteit van de communicatieapparatuur en de beeldschermen. ‘Hierover gaan wij samen met machinisten gesprekken starten met fabrikanten van torenkranen en telescoopkranen’, aldus Janna Mud.