Kwaliteitsdenken

Artikel delen

Het kwaliteitsdenken neemt in de bouw een grote vlucht. De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is bij de Eerste Kamer beland en het lijkt erop dat deze wet volgend jaar in werking gaat treden. En u weet inmiddels hopelijk wat dat betekent: voor woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen komt er een private kwaliteitsborger die de woningen bij oplevering toetst aan de bouwregelgeving. Dus geen OK-stempel van de gemeente meer op uw ontwerptekeningen, waarna er vervolgens nog van alles wordt gewijzigd tijdens de uitvoering (wat we natuurlijk niet zeggen tegen de gemeente). Daarnaast wordt de aannemer nadrukkelijker aansprakelijk voor verborgen gebreken.
 

Een ander ontwikkeling zijn de nieuwe contractvormen die we in de markt zien. Zoals de gebiedscontracten, waarbij onderhoud aan wegen, riolering, groen en wellicht zelfs openbare verlichting door overheden voor een periode van 10 tot 15 jaar bij een marktpartij worden weggezet. Of contracten waarbij niet alleen de bouw, maar ook onderhoud va gebouwen en facilitaire dienstverlening voor langere tijd aan een marktconsortium worden gegund. Een soort publiek private samenwerking in het kwadraat. Kortom: de overheid trekt zich inderdaad terug en de verantwoordelijkheden komen meer en meer bij de markt te liggen. De vraag is nu of de markt die verantwoordelijkheden wel aan kan. Het was toch best wel een lekker veilig vangnet; die overheid. Kon je na afloop van de bouw bij gebreken lekker wijzen naar de gemeente: ‘Ja hallo, ik heb toch een bouwvergunning gekregen??’ Of simpelweg uitvoeren wat er in een bestek staat. Ook al stonden er fouten in dat bestek: dat is niet het probleem van de aannemer. Het staat immers zo in het bestek, dus voer ik het zo uit!
Die tijd is straks voorbij. De markt moet zelf meer gaan nadenken en verantwoordelijkheden nemen. Dat is goed; want hiermee ontstaat ruimte om te innoveren. En die innovatiekracht is onderhuids ruim aanwezig. Alleen konden we die kracht nooit loslaten. Nu wel. Ik verwacht een vulkaanuitbarsting!

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal