Bouwkosten: Leibedekking in Maasdekking vervangen

Artikel delen

Een goed gedekte leibedekking heeft een lange levensduur. In dit artikel komen de kosten van het vervangen van een bestaande leibedekking door nieuwe leien in Maasdekking aan de orde.

Door  www.casadata.nl
Bij het vervangen van een bestaande leibedekking moet men na het verwijderen van alle bestaande leien van het dak eerst de conditie en de dikte van het dakbeschot goed controleren.  Het is dan raadzaam om het bestaande dakbeschot opnieuw te vernagelen. Als men voor de Maasdekking een nieuw dakbeschot moet aanbrengen, moet dit een liggend dakbeschot van arm geschaafde delen of rabatdelen zijn van minimaal 240 mm dik, maar bij voorkeur 280 mm. Bij een helling onder de 30 graden mag men geen leien toepassen, ook niet bij de dubbele dekking van de Maasdekking.

Dubbele dekking

Leien in Maasdekking worden gedekt in dubbele dekking en gehaakt in leihaken van RVS 316. In Nederland mogen geen koperen leihaken meer gebruikt worden in verband met de kortere levensduur ten opzichte van de leien. De lengte en inslagdiepte van de leihaken hangen af van de veiligheidswaarde of overlap, respectievelijk de dikte van de lei. Bij een formaat tot 360 mm geldt bij de verschillende hellingsgraden de volgende veiligheidswaarde of overlap voor de gehaakte leien: 120 mm tot 35 en 40 graden, 100 mm tot 45 graden, 80 mm tot 60 graden en tenslotte 70 mm tot 90 graden.
Voor het bepalen van de juiste lengte van de leihaak kan men bij de overlap 10 mm optellen. Om ervoor te zorgen dat men de haken in het hout slaat, moet men voor de breedte van het dakbeschot een veelvoud van de overlap aanhouden. Langs de kust moeten de veiligheidswaarden of overlappen met 15 tot 20 procent worden verhoogd in verband met regenwind, dat wil zeggen dat de regen tegen de leibedekking oploopt.
 

Waterkerende laag

Onder de leibedekking mag men geen asfaltpapier of sisalkraft als waterkerende laag gebruiken. Door deze hermetische afdichting ontstaat er een gebrek aan ventilatie, waardoor de leibedekking overmatig aan vocht blootgesteld wordt en daardoor gaat schilferen en verweren. Ook de bebording kan door het condensvocht gaan verrotten.
Men kan wel een waterdampdoorlatende zwarte of grijze spinvliesfolie toepassen. Dit kan tevens dienen als tijdelijke afdekking na het verwijderen van de leien. Dit heeft echter als nadeel, dat de leidekker niet kan zien waar hij de nagels of haken in het dakbeschot slaat. Bij de aansluitingen en in bijzondere gevallen worden de leien met koperen nagels vastgezet. Bij een stormvaste dekking op en achter torens zet men de leien naast de haken ook nog eens met een koperen nagel op elke derde rij vast. Het lood van de diverse aansluitingen zet men steeds vast met koperen nagels. De dikte van het lood hangt af van de toepassing.

Aandachtspunten

Als leien op een bestaand dakbeschot worden aangebracht, controleer of dit beschot voldoende dikte heeft. De leien mogen alleen aangevoerd worden als deze visueel gekeurd zijn en voldoen aan de kwaliteit goed met een levensduurverwachting van 80 jaar. Van de keuring en de groeve van herkomst moet een schriftelijk bewijs worden overlegd.
Mits juist gedekt moet de importeur een garantiecertificaat verlenen van 30 jaar. Om inrotting van het dakbeschot te voorkomen moet veel aandacht worden besteed aan het voetlood. Bij torens wordt dit steeds meer voetkoper. Bij voorkeur moet men het voetlood tussen de bebording werken en aan de binnenzijde vastzetten, zodat het lekwater niet onder, maar over het lood heen loopt. Een duivenlatje is ook toegestaan.

Onderhoudsbehoefte

Minimaal eenmaal per 2 jaar de dakvlakken controleren op gescheurde en weggevallen leien en deze vervangen in dezelfde soort, dikte, afmeting en vorm. Eenmaal per 2 jaar de aansluitingen met gevels, dakvoet, goten, kepers en vorsten controleren op gescheurde en weggevallen leien en deze vervangen in dezelfde soort, dikte, afmeting en vorm. Eenmaal per 5 jaar de conditie van het dakbeschot steekproefsgewijs controleren. Bij Maasdekking gedekt met koperen haken, die duidelijk slijtage vertonen, minimaal eenmaal per jaar de dakvlakken nalopen en weggezakte leien terugschuiven door de leihaak op te buigen.

Uitgangspunt kostengegevens.

Bij de calculaties is uitgegaan van een dubbele overlap van 80 mm bij een dakhelling van 45 tot 60 graden en van de meeste gebruikte maat rechthoekige leien 200 x 300 mm en 200 x 350 mm. Voor de opzet van de kostenberekening is als voorbeeld gebruikt: Een dakvlak van 10 meter lang en 20 meter breed aan de voet en 25 meter breed aan de nok, rechts een topgevel en links een kilgoot.
Dit levert de volgende berekening op: De leibedekking op het dakvlak is 10 m x 22,5 m = 225 m2, het aanzetten van de dakvoet 20 m, het beëindigen bij de nok 25 m, het aansluiten op de topgevel 10 m en het aansluiten langs de kilgoot 11,5 m.
In de kostenberekeningen is uitgegaan van de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en van de bruto prijzen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen. De kosten zijn exclusief het steigerwerk, materieelgebruik, transportkosten, afkomende materialen afvoeren en stortkosten, het beschermen of afdekken van de aanliggende dakvlakken. Het aantal manuren geeft de gemiddelde productietijd weer onder normale omstandigheden. Er is gerekend met loonkosten van € 43,20 per uur exclusief bouwplaatskosten, bedrijfskosten, winst, risico en BTW.