Staalconstructies voor veestallen

Artikel delen

De bouwkosten van staalconstructies voor veestallen variëren sterk per type veestal en type constructie. Van enkele typen pluimveestallen, varkensstallen en rundveestallen zijn de kosten van hun staalconstructies bij enkele afmetingen op een rij gezet.

Tekst: www.casadata.nl

Bij de kostengegevens is uitgegaan van het aanbrengen van een complete staalconstructie van een veestal met hellend dak, inclusief kop- en voetplaten, windverbanden en omrandingen. De kostenberekeningen zijn gebaseerd op een stal in windgebied 3. De dakhelling is 20 graden.

Met vrije overspanning voor pluimveestal

Bij de staalconstructie zijn de tussenspanten uitgevoerd in HEA kolommen en met een combinatie van HEA en IPE liggers. De kopgevelspanten in IPE kolommen en HEA liggers. De omranding van de deuren is samengesteld uit UNP profielen. Als conservering is de staalconstructie thermisch verzinkt.
 

Staalconstructie voor pluimveestal.

 

Met tussenkolommen voor varkensstal

Bij de staalconstructie zijn de tussenspanten uitgevoerd in gevelkolommen IPE180, tussenkolommen HEA140, dakliggers IPE180 en plafondliggers IPE180. De kopgevelspanten zijn met kolommen IPE160, IPE180 en IPE200 en dakliggers met HEA120 uitgevoerd.
 

Staalconstructie met tussenkolommen voor varkensstal.

 

Met vrije overspanning voor varkensstal

Bij de staalconstructie zijn de tussenspanten uitgevoerd in IPE kolommen, met IPE liggers. De kopgevelspanten zijn uitgevoerd in IPE kolommen en HEA liggers. De omranding van de deuren is samengesteld uit UNP profielen. Als conservering is de staalconstructie thermisch verzinkt.
 

Staalconstructie met vrije overspanning voor varkensstal.

 

Met tussenkolommen voor rundveestal

Bij de staalconstructie zijn de tussenspanten uitgevoerd in HE kolommen en tussenkolommen en met IPE liggers. De kopgevelspanten bestaan uit IPE kolommen en IPE liggers. De omranding van de deuren is samengesteld uit UNP profielen. Als conservering is de staalconstructie thermisch verzinkt.
 

Staalconstructie met tussenkolommen voor rundveestal.

 

Met vrije overspanning voor rundveestal

Bij de staalconstructie zijn de tussenspanten uitgevoerd in HE of IPE kolommen en tussenkolommen en met IPE liggers. De kopgevelspanten bestaan uit IPE kolommen en IPE liggers. De omranding van de deuren is samengesteld uit UNP profielen. Als conservering is de staalconstructie thermisch verzinkt.
 

Staalconstructie met vrije overspanning voor rundveestal.

 

Windgebied en veiligheidsklasse

Voor de staalconstructie moet men met een aantal factoren rekening houden, zoals de windbelasting, de veiligheidsklasse, de eisen voor doorbuiging, montage en materiaal.
Bij het construeren van de staalconstructie moet men rekening houden met de mate waarin het gebouw bloot staat aan wind en storm. Daartoe is Nederland ingedeeld in drie windgebieden. De meeste en krachtigste wind komt voor in windgebied 1, dat hoofdzakelijk betrekking heeft op de kop van Noord-Holland en op de Waddeneilanden. Windgebied 2 met veel en krachtige wind betreft de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen en het overige gedeelte van Noord-Holland. Tenslotte zijn de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg ingedeeld in windgebied 3, waar de windbelasting voor de gevel het laagste is.
Voor het vaststellen van de juiste staalconstructie zijn naast het windgebied ook de gebouwhoogte, het open of gesloten karakter van het gebouw en de ligging van het gebouw (in een bebouwde of onbebouwde omgeving) van belang.

Samenstelling kosten

De bouwkosten zijn inclusief transportkosten staalconstructie, reiskosten, kraankosten, hoogwerker, staafijzer, koppelstaven, kop- en voetplaten en inclusief de benodigde staalprofielen voor deuromrandingen en dergelijke. De kosten zijn exclusief ankers stellen en spanten ondersabelen, veiligheidsvoorzieningen en afvoer afkomende materialen en stortkosten, alsmede exclusief bouwplaatskosten, indirecte bedrijfskosten, winst, risico en BTW. De kosten zijn berekend met de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en met de bruto prijzen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen. Er is uitgegaan van een uurloon van € 37,80. Het aantal manuren geeft de gemiddelde productietijd weer onder normale omstandigheden.

Klik hieronder op de link om de tabellen te bekijken

  Editie nummer 5 | mei 2017

 

Ervaar gemak van calculatieprogramma CasadataCALC

Snel en gemakkelijk maakt u voortaan uw kostenbegrotingen en offertes met het calculatieprogramma CasadataCalc en de 43.000 kostengegevens. U kunt simpel uw uurloon, kortingen, toeslagen en BTW-percentages instellen. Ook bij het afdrukken  kunt u telkens kiezen welke onderdelen van de calculaties u wilt afdrukken.
Al voor € 499,- per jaar werkt u met CasadataCalc, inclusief alle kostencalculaties en kostenbegrotingen. Probeer het gratis en vrijblijvend twee weken uit. Kijk voor meer informatie bij www.casadata.nl/info/calculeren.