Eerste voorzitter Stichting AFNL-NOA

Artikel delen

De besturen van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) hebben Sharon Gesthuizen benoemd tot eerste voorzitter van de Stichting AFNL-NOA. In de Stichting AFNL-NOA krijgt de belangenbehartiging van de beide organisaties vorm en inhoud. Gesthuizen zal met ingang van 1 juni 2017 de voorzittersrol op zich nemen.  
 

Sharon Gesthuizen.

Sharon Gesthuizen (41) was tot begin van dit jaar lid van de Tweede Kamerfractie van de SP en speelde voor het mkb een belangrijke rol. Zij was bijna elf jaar de woordvoerder op het terrein van Economische Zaken. Daarvoor was zij gedurende zes jaar zelfstandig ondernemer. Momenteel is Gesthuizen ook voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Tevens vervult zij een aantal bestuurlijke functies in onder meer de kunstsector.
Sinds enige tijd hebben de koepelorganisatie AFNL en de brancheorganisatie NOA de krachten gebundeld om de belangenbehartiging van ondernemers in het mkb in bouw, afbouw en infra te versterken. Met name de collectieve belangenbehartiging gericht op de externe omgeving, zoals politiek, departementen, andere brancheorganisaties en koepelorganisaties, heeft door deze samenwerking inmiddels vorm en inhoud gekregen via het Politiek Beleidsbureau AFNL-NOA.
Sharon Gesthuizen zal onder andere focussen op een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt, waarbij vaste medewerkers, goed onderwijs met passende opleidingen en pensioenmogelijkheden voor de zware beroepen cruciale elementen zijn. Daarnaast zal zij zich onder meer richten op de cultuuromslag in de gehele bouwgerelateerde omgeving met veranderende vraag, veranderende relaties tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en samenwerking en kennisdeling in en buiten de keten. Ook samenwerking met en kennisdeling tussen andere (branche)organisaties en instellingen spelen hierbij een belangrijke rol.