Vlakglas recycling

Artikel delen

Jaarlijks genereert de woning- en utiliteitsbouw duizenden tonnen aan vlakglasafval. Vlakglas gescheiden inzamelen en recyclen draagt bij aan een circulaire economie. Glas is immers een uitstekende grondstof om her te gebruiken. Zonder kwaliteitsverlies kan het steeds opnieuw gebruikt worden als grondstof voor nieuw vlakglas, holglas of glaswol.
 

Het is van belang dat vlakglasafval schoon aangeleverd wordt. Vervuild vlakglasafval is niet recyclebaar en wordt alsnog gestort als restafval. Voor reststromen zoals metaal, hout en plastic worden innovatieve oplossingen gezocht zodat ook deze stromen hun weg in de circulaire economie vinden.
Glas is een product van zand en soda. Hergebruik levert een besparing op aan primaire grondstoffen en energie in het productieproces. Ook beperkt de toevoeging van glasscherven de uitstoot van CO2. Daarnaast draagt de manier van vlakglasinzameling en -transport bij aan de circulaire economie. Door een landelijk systeem werken partijen effectief samen: partijen die vlakglas aanleveren, vervoeren, inzamelen en recyclen.

In het Bouwbesluit is de verplichting opgenomen dat vlakglas, al dan niet met kozijn, bij het slopen aan de bron gescheiden moet worden (hoeveelheden groter dan 1 m3). Hiermee kan voorkomen worden dat vlakglasafval uit sloop- en renovatieprojecten als bouwafval gestort wordt.

Wist u dat….

  • Als glas niet gescheiden wordt ingezameld, maar als bouw- en sloopafval, dit een CO2-druk oplevert van 620 kilo?
  • 10% scherven toevoegen aan de grondstoffenmix bij glasproductie 5% CO2-uitstoot én 2,5% energie bespaart?
  • 1 kilo glasscherven 1,2 kilo grondstoffen vervangt?
  • 70.000 ton vlakglas overeenkomt met 25.000 m³; dit zijn ruim 10 zwembaden!
  • We in 2016 72.288 ton hebben vlakglasafval ingezameld? Een CO2-besparing van 8.385.408 kilogram!

Meer informatie? Kijk op www.vlakglasrecycling.nl