Dakkapel in bestaand dak

Artikel delen

Bij het maken van een nieuwe dakkapel in een bestaand dak is er veel keuze in materialen. Raamkozijn in hout of kunststof? Zijwangen en boeiboord afgewerkt in beplating of rabatdelen? Voor vier gangbare afmetingen zijn twee uitvoeringen uitgewerkt.

Een dakkapel is een opbouw op een hellend dak met één of meer raamkozijnen aan de voorzijde en met een wand (zijwang) aan beide zijkanten. Een dakkapel kan men traditioneel in het werk timmeren of als complete prefab constructie op het dak monteren. Dit artikel gaat in op een traditioneel op het bestaande dak getimmerde dakkapel.

Daksparing maken

Ter plaatse van de aan te brengen dakkapel worden de bestaande dakpannen en aanwezige panlatten en daktengels verwijderd. Afgekomen materiaal afvoeren naar nabij staande container. De sparing uitzagen in het dakbeschot of de dakplaat. Tijdelijke ondersteuning aanbrengen onder de gording voorafgaand aan het zagen en vervolgens gording uitzagen. Raveelbalk en nieuwe houten gording aanbrengen en bevestigen met balkdragers. Daarna de tijdelijke ondersteuning voor de gording verwijderen.
De afmetingen van de te maken daksparing in het bestaande pannendak hangen af van de frontbreedte en fronthoogte van de dakkapel. Voor de gepubliceerde dakkapellen gaat het om:
• 1.600 x 2.200 mm sparing bij 1.650 mm frontbreedte en 1.550 mm fronthoogte van de dakkapel;
• 1.600 x 2.850 mm sparing bij 1.650 mm frontbreedte en 2.000 mm fronthoogte;
• 2.950 x 2.200 mm sparing bij 3.000 mm frontbreedte en 1.550 mm fronthoogte;
• 2.950 x 2.850 mm sparing bij 3.000 mm frontbreedte en 2.000 mm fronthoogte van de dakkapel.

Getimmerde dakkapel aanbrengen

Bij een traditionele, getimmerde dakkapel brengt men alle verschillende onderdelen ter plaatse in het werk aan. Deze dakkapel bestaat meestal uit een dragend houten kozijn en houten regels met isolatie voor de zijwangen en een balklaag met isolatie voor het dak. De zijwangen werkt men meestal af met houten of kunststof beplating of met rabatdelen. De voorzijde van het dak voert men vaak uit als een boeiboord met overstek.
Voor het plaatsen van een kunststof kozijn brengt men eerst het volledige houten raamwerk in het werk aan en plaatst men hierin het complete kunststof kozijn, inclusief beglazing, ramen en panelen.
De aansluiting van de dakkapel op het dakvlak werkt men meestal af met een loodslabbe of een verholen goot. Het is raadzaam om een folie vanuit de nok van het dakvlak tot op de aansluiting met het dak van de dakkapel aan te brengen.
Men kan een dakkapel met een hellend dak of een plat dak uitvoeren. Heeft een dakkapel een hellend dak, dan werkt men dit meestal af in hetzelfde materiaal als de rest van het dak, dus bijvoorbeeld in dakpannen, leien of riet. Een dakkapel met een plat dak voorziet men meestal van een bitumineuze of kunststof dakbedekking of een metalen afwerking van zink of koper. Men kan ook op een dakkapel met een hellend dak een metalen afwerking toepassen.