Grote bouwers willen gasloos bouwen

Artikel delen

Ballast Nedam Development heeft besloten om voortaan enkel nog gasloos te ontwikkelen. Dat betekent dat de door dit bedrijf ontwikkelde woningen niet meer worden voorzien van een gasaansluiting. Dit besluit zal er tevens toe leiden dat het bedrijf meer energieneutrale en energieleverende woningen zal gaan realiseren. Ook Dura Vermeer wil gasloos bouwen.

‘Door te anticiperen op de klimaatveranderingen en invulling te geven aan de Nederlandse doelstelling om in 2050 geheel gasloos te zijn neemt Ballast Nedam Development een voorsprong op de toekomst, in het belang van de maatschappij. Daarnaast geeft dit besluit invulling aan het door ons ondertekende Sustainable Development Goals Charter van de Verenigde Naties’, aldus de ontwikkelaar op de eigen website.

‘Als ontwikkelaar werken wij veel samen met partners. Uiteraard blijft gelijkwaardigheid de beste basis voor samenwerking en zullen we in open dialoog met samenwerkingspartners tot de keuze van de duurzaamheidsmaatregelen komen. Met dit besluit hoopt Ballast Nedam Development ook anderen te motiveren grote stappen te zetten in het verduurzamen van Nederland, zodat we samen in staat zijn de grenzen te verleggen.’

Ook Dura Vermeer is voor een verbod. Op Installatie.nl zegt Joris Stouten, ontwikkelingsmanager van Dura Vermeer, dat niets een aardgasloze nieuwbouwpraktijk in de weg staat. Hij is dan ook blij dat steeds meer gemeenten af willen van de cv-ketel en looft wethouders die daar voortvarend mee aan de slag gaan. “De gemeente Rijswijk heeft toch maar de guts gehad om in de crisis te zeggen, wij gaan alles zonder gas doen en alles energieneutraal. Maar nu al merken we de schaalvoordelen. De prijs van een warmtepompsysteem is in vier jaar met wel 30 procent gedaald.”