fbpx

Den Haag Update

Actueel
Artikel delen

Den Haag Update: Wkb, weg ermee?

In februari 2017 stemde een ruime meerderheid in de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het onderwerp werd niet controversieel verklaard gedurende de kabinetsformatie. Zodoende kwam het voor velen onverwacht, dat op 11 juli in de Eerste Kamer het CDA ging dwarsliggen. De hierdoor overrompelde minister Plasterk besloot de handrem aan te trekken en vroeg de Eerste Kamer om het wetsvoorstel vooralsnog niet in stemming te brengen. En nu?

Dat was even schrikken op 11 juli 2017. De Eerste Kamer besloot om – zoals verzocht door minister Plasterk – de stemming over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen Dit in aanvulling op de toezegging van de minister dat de wet niet voor 1 januari 2019 in werking zal treden. Iedereen stond al in de startblokken om te anticiperen op de nieuwe wet.

Hoe zat het ook al weer?

Nog even de intentie van de wet in het kort. Vanaf mogelijk al 1 januari 2018 zou de wet in werking treden. Vanaf dat moment was beoogd dat private kwaliteitsborgers projecten in de laatste risicoklasse (Risicoklasse 1: denk aan woningen, kleine woongebouwen en eenvoudige bedrijfsgebouwen) aan de bouwregelgeving zouden toetsen. Gemeenten toetsen projecten dan alleen nog aan zaken als welstand, veiligheid voor de omgeving tijdens de bouw en bestemmingsplan. Ook wordt gecontroleerd of de juiste instrumenten en kwaliteitsborger zijn ingeschakeld voor de toetsing. Nieuw is verder dat de verklaring dat een project voldoet aan de bouwregelgeving, bij oplevering wordt afgegeven en niet op basis van de ontwerptekeningen.
Een andere belangrijke wijziging is de voorziene aanpassing van het Burgerlijk Wetboek. Op dit moment is een bouwer na oplevering alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken en gebreken die zijn genoteerd bij oplevering. Wordt een zichtbaar gebrek – of zoals de wet het nu stelt een ‘gebrek dat de opdrachtgever redelijkerwijs had moeten ontdekken’ – bij de oplevering over het hoofd gezien dan is de bouwer daar niet meer aansprakelijk voor. Het gebrek wordt geacht te zijn geaccepteerd door de opdrachtgever. De beoogde aanpassing van dit artikel leidt er toe dat – anders dan in de huidige situatie – de bouwer straks na de oplevering aansprakelijk blijft voor alle gebreken die na het moment van oplevering worden ontdekt, tenzij deze niet aan de bouwer zijn toe te rekenen.

CDA ligt dwars

Het CDA bleek in de Eerste Kamer grote moeite te hebben met een aantal elementen uit het wetsvoorstel, met name met een deel van de aanpassingen van het Burgerlijk Wetboek. Zonder de twaalf stemmen van het CDA bleef de wet in de Eerste Kamer ‘hangen’ op 33 van de 75 zetels. En nu? Dat is de grote vraag. De verwachting is dat de wet nu op zijn vroegst pas 1 januari 2019 in al of niet gewijzigde vorm in werking treedt. Maar de onzekerheid over de voortgang is groot.
Het is wachten op de nieuwe kabinetsformatie, die nu eindelijk gestalte begint te krijgen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie lijken er eindelijk uit te komen. Na de eventuele kabinetsformatie is het de vraag hoe de nieuwe regering met de beslissing in de Eerste Kamer omgaat. In de Tweede Kamer stemde het CDA unaniem voor de gewraakte amendementen. Wellicht is er dus een goed gesprek nodig met de CDA-leden in de Eerste Kamer.
Theoretisch zou het nieuwe kabinet of de nieuwe minister ook nog kunnen besluiten het dossier in de ijskast te zetten of in te trekken. Logisch is dat echter niet gezien de jarenlange inspanningen van zowel de ambtelijke organisatie als het bedrijfsleven. Ook politiek is dat niet logisch: de Wkb vloeit voort uit het regeerakkoord van Rutte I (met de CDA-ministers Donner en Spies), kreeg in de Tweede Kamer brede steun en ook tegenstemmers zien de verzwaarde aansprakelijkheid als belangrijke verbetering van de positie van de bouwconsument. Mogelijk dat er dus alsnog een stemming komt, of dat een aangepaste wet wederom de route via Tweede en Eerste Kamer moet afleggen. Ik wens de politici veel wijsheid toe…

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal

Frank de Groot