Is de gevel wel veilig?

Artikel delen

Gebouweigenaren zijn onder andere verantwoordelijk voor de veiligheid van deze gebouwen dus ook voor de veiligheid van de gevels. Naar aanleiding van diverse incidenten waarbij, vaak na harde wind, stukken van gevels naar beneden zijn gevallen is er onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan. Uit dit onderzoek bleek dat er bij deze gevels te weinig spouwankers zijn gebruikt en de spouwankers vaak in een slechte staat verkeren.  In 2007 heeft het toenmalig Ministerie van Vrom daarom regelgeving uitgevaardigd waarin onder andere is aangegeven dat gemeentes in kaart moeten brengen hoe het gesteld is met de veiligheid van de gevels van hoogbouw.”
 

 

Waarom is het voor gebouweigenaren belangrijk dit te weten?

Omdat niet alle gemeenten even voortvarend  hiermee zijn, het kan dus heel goed zijn dat  veel gebouwen nog niet onderzocht zijn. De focus ligt nu nog op gebouwen die gebouwd zijn tussen eind jaren 40 en begin jaren 80 en met 4 bouwlagen of meer, maar de praktijk is dat vele nieuwere panden ook te maken hebben met dezelfde problemen.
Met name wanneer gekozen wordt voor na-isolatie van het pand is het belangrijk om vooraf de staat van de verankering in beeld te brengen.

Wat gebeurt er tijdens zo’n inspectie?

Total Wall heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van muurproblemen en het herstellen daarvan. Aan de hand van vastgestelde protocollen ( SBR en/of KOMO)  wordt het gebouw onderzocht. Hierbij wordt niet alleen gekeken of er voldoende ankers zijn aangebracht en wat de kwaliteit hiervan is maar kan ook de kwaliteit van de geveldragers en de kwaliteit van het voegwerk worden onderzocht. De resultaten worden samengevat in een helder rapport waarin ook de conclusie van het onderzoek duidelijk wordt vermeld.  Dit kan betekenen dat, om aan de  huidige eisen ( Eurocode 6) van een veilige gevel te kunnen voldoen, de gevels van een gebouw moeten worden voorzien van speciale renovatie-spouwankers.
Hiermee kan de veiligheid van de gevel tot maximaal 50 jaar worden geborgd.

Wat zijn de kosten?

Een opdrachtgever ontvangt vooraf  altijd een heldere offerte met duidelijke en reële prijsafspraken en een omschrijving van de werkzaamheden en weet na afloop van de inspectie  precies waar hij aan toe is. Wilt u meer weten of een inspectie aanvragen:  http://www.totalwall.nl/contact/offerte-aanvragen.html

Total Wall
www.totalwall.nl