Onveilige situaties op balkons en galerijen voorkomen

Artikel delen

Doorgestorte galerij- en balkonvloeren zijn altijd kritische plekken. Maar met name bij vloeren die vastzitten aan de binnenvloeren van woningen, zijn problemen mogelijk. Deze zijn soms te licht gewapend of de wel aanwezige wapening ligt te laag. Ook kunnen ze zijn aangetast door corrosie, chloriden geïnitieerd, wat verzwakking veroorzaakt.
 

Minister Blok heeft om die reden, met een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012, een onderzoeksverplichting ingesteld voor uitkragende galerijvloeren. Gebouweigenaren zijn daarmee verplicht gesteld om galerijflats uit de genoemde bouwperiode grondig te inspecteren. Alle controles moesten voor 1 juli 2017 zijn uitgevoerd volgens het inspectieprotocol CUR-248 ‘Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten’.
Deze onderzoeksverplichting geldt niet voor uitkragende balkonvloeren, galerijen die gedragen worden door consoles en ook niet voor laagbouw. Dat neemt niet weg dat ook voor dergelijke constructies een onderzoek wel verstandig is.

Wanneer onderzoek heeft uitgewezen dat de constructie inderdaad onvoldoende veilig is, dan moet de eigenaar maatregelen nemen om alsnog te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Maar welke maatregelen zijn er te nemen?

Triflex biedt hiervoor het Triflex BTS-P systeem. Met dit volledig gewapende afdichtingssysteem worden  balkons en galerijen naadloos afgedicht goed beschermd tegen belasting en jarenlange weersinvloeden. Het systeem vangt werking van grotere oppervlakken flexibel op, voegen en dilataties worden geheel geïntegreerd. Daarnaast heeft het systeem een snelle uitharding waardoor weersinvloeden nauwelijks invloed hebben op de applicatie. De levensduur wordt van de constructie wordt hiermee aanzienlijk verlengd, en onveilige situaties op galerij- en balkonvloeren kunnen hiermee in veel gevallen worden voorkomen.

Triflex
www.triflex.nl