Volandis: steeds meer aandacht voor veilig werken

Artikel delen

Volandis heeft het Bedrijfstakverslag 2016 gepubliceerd. Het verslag laat de stand van zaken zien in de bouw- en infrasector op het gebied van arbeid, gezondheid en veiligheid. Het Bedrijfstakverslag bundelt jaarlijks de conclusies die voortkomen uit de Pago’s -Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoeken- waar werknemers vanuit de cao recht op hebben.

Het Bedrijfstakverslag laat zien dat er steeds meer aandacht is voor gezond en veilig werken. In het voorwoord van het verslag spreekt Volandis-directeur Tjeerd Hobma dan ook over een mooie ontwikkeling. Die toenemende aandacht voor de gezondheid uit zich er onder andere in dat het aantal medewerkers met overgewicht gelijk blijft, waar deze trend gemiddeld in ons land nog stijgende is. Ook wordt er steeds minder gerookt en alcohol gedronken door medewerkers in onze sectoren. Alleen met de beweeg- en fitnorm wil het nog niet vlotten. Daarop scoren werknemers in de bedrijfstak slechter dan gemiddeld voor de Nederlandse populatie.
Uit de Pago’s blijkt ook dat 95% van de deelnemende medewerkers stelt dat er voldoende technische en organisatorische maatregelen zijn om de veiligheid te waarborgen. Toch geeft helaas 15% aan zich nog wel eens in onveilige situaties te bevinden.

Veiligheidsbewustzijn

Marieke van der Post, namens Bouwend Nederland bestuurslid bij Volandis: “Aandacht voor veilig en gezond werken blijft belangrijk. Dit Bedrijfstakverslag laat dat weer zien. Ondanks de positieve tendens die we op een aantal vlakken zien, zijn we er nog niet. Het veiligheidsbewustzijn moet hoger. Gelukkig zien we in toenemende mate dat met name de jongere medewerkers goed gebruikmaken.”

Meer informatie over het Bedrijfstakverslag: www.volandis.nl/media/1870/bedrijfstakverslag-bouw-en-infra-volandis.pdf.