Bouw van Sealing Valley gestart

Artikel delen

Met een feestelijke kick-off is de bouw van Sealing Valley van start gegaan. De bouw van Beele Engineering’s Center of Excellence vindt gefaseerd plaats; verwacht wordt dat de eerste fase eind 2018 is afgerond. Met de bouw van de 45.000 m2 grote campus in Aalten is een investering van 20 miljoen gemoeid.

Ter gelegenheid van de kick-off onthulden burgemeester J.A. Gerritsen en wethouder T. Kok van de gemeente Aalten samen met de heer en mevrouw Beele een viertal borden die de komende periode de bouwlocatie zullen sieren.

Sealing Valley is het resultaat van 45 jaar kennis en ervaring op het gebied van afdichtingstechnologie. In deze periode werd duidelijk dat er op het gebied van afdichtingstechnologie voor brandwerendheid en waterdichtheid te veel onbekendheid is. Beele Engineering wil die onbekendheid bestrijden door met Sealing Valley een expertisecentrum te openen waar onderzoek, ontwikkeling, testen, opleiding en training samenkomen. De opgebouwde kennis en ervaring zal hier op een verantwoorde, objectieve en onafhankelijke manier worden overgedragen.

Waar nodig en mogelijk zal daarbij worden samengewerkt met externe partijen op het gebied van onderwijs, certificering en training. Ook de samenwerking met leveranciers en klanten wordt verwacht. Met leveranciers wordt daarbij gewerkt aan versnelde innovatie op het gebied brandveiligheid en waterdichtheid, terwijl met klanten gezocht wordt naar optimalisering van de toepassingsmogelijkheden in het veld. Op deze manier kan worden geborgd dat vernieuwingen op het gebied van brandveiligheid zo snel mogelijk hun weg vinden naar de markt – van offshore en scheepsbouw tot bouw en industrie.

Workshops

De kennisopbouw, -onderhoud én -uitbouw vormen ook de leidraad voor de workshops die in Sealing Valley georganiseerd gaan worden. Installateurs, adviseurs, professionals en andere betrokkenen op het gebied van brandveiligheid en waterdichtheid hebben de gelegenheid om in Sealing Valley praktisch aan de slag te gaan, terugkoppeling te geven, informatie uit te wisselen en zo hun kennis te vergroten.

Naast deze kennisoverdracht naar de markt wordt met Sealing Valley ook de kennisoverdracht naar jonge engineers geborgd. Via training en opleiding wordt de kennis van jongeren op het gebied van brandveiligheid en waterdichtheid op een hoger niveau gebracht. Zij worden gecoacht, begeleid, opgeleid en gestimuleerd om proactief bij te dragen aan een veiliger wereld.