Bouwmonitor: utiliteitsbouw trekt aan

Artikel delen

In 2017 groeien de investeringen in bedrijfsgebouwen voor het derde jaar op rij. De waarde van het aantal afgegeven vergunningen voor bedrijfsgebouwen neemt ook weer toe. Het zijn vooral de bouwvolumes voor logistieke ruimten, bedrijfshallen en scholen die aantrekken. De groei van de orderboeken van utiliteitsbouwer is wel beëindigd.

Toename orderboeken stokt

Het aantal orders in portefeuille van de utiliteitsbouwers is sinds halverwege 2016 stabiel en bedroeg in juni 2017 9,1 maanden werk. De orderboeken namen in de utiliteitsbouw in 2015 en begin 2016 flink toe tot het hoogste niveau van deze eeuw. Dit was opvallend omdat het aantal bouwvergunningen in bedrijfsgebouwen in die periode stabiel bleef. Belangrijke reden voor deze stijging was de eerder afgenomen capaciteit door reorganisaties en faillissementen. Een kleinere capaciteit zorgt voor meer maanden werk in portefeuille. Daarbij zijn utiliteitsbouwers zich meer gaan richten op de veel beter draaiende woningbouw, waardoor ze ook meer opdrachten in portefeuille kregen.

Flink herstel bouwvergunningen utiliteitsbouw

In 2016 was de waarde van de afgegeven vergunningen voor bedrijfsgebouwen nog stabiel. In de eerste helft van 2017 is de waarde wel flink gestegen. Dat komt vooral door een toename van vergunningen voor nieuwe scholen en bedrijfshallen voor onder andere logistieke centra.

Aantrekkende groei utiliteitsbouw

Dat de vergunningverlening van bedrijfsgebouwen pas dit jaar echt op gang komt, komt doordat deze sector vaak laat cyclisch is. Bedrijven investeren bij economisch herstel vaak eerst in hardware, software, machines en het wagenpark voordat zij het bedrijfspand uitbreiden of vervangen. De toename van het aantal bouwvergunningen duidt er op dat in 2017 en 2018 de investeringen in bedrijfsgebouwen verder aantrekken.

Maurice van Sante
ING Economisch Bureau
maurice.van.sante@ing.nl
Twitter: @MauricevanSante