fbpx

Den Haag Update

Actueel
Artikel delen

Den Haag Update: vertrouwen in de toekomst

Ze hebben er vast lang over nagedacht: de titel van het nieuwe Regeerakkoord. ‘Vertrouwen in de toekomst’ heet de opsomming van afspraken die Nederland beter moeten maken. Volgens mij kan ieder Regeerakkoord deze naam dragen, want met weinig vertrouwen in de toekomst kun je niet regeren. Maar goed, de weinig originele naamgeving is VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vergeven, want ze doen hun best om in het akkoord onder meer de bouw – die toch al flink is aangetrokken – ook op de lange termijn een flinke impuls te geven.

Op pagina 31 van het Regeerakkoord wordt het voor ons interessant: want dan komen de plannen voor ‘Wonen’ aan bod. ‘Nu de economie sterk aantrekt, is de vraag naar woningen weer enorm toegenomen. Er zijn meer woningen nodig van goede kwaliteit, passend bij de financiële mogelijkheden en hedendaagse wensen van mensen. We geven prioriteit aan middenhuurwoningen in de vrije sector. Woningmarktbeleid vergt samenwerking met medeoverheden, corporaties en private partijen. Voor komende periode is het doel om meer nieuwe koop- en huurwoningen te bouwen, voldoende koop- en huuraanbod voor specifieke groepen te realiseren en flinke stappen te zetten voor de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad’, lezen we.

Wat me daarna aanspreekt is de constatering dat het aanbod van woningen traag reageert op de aantrekkende vraag: ‘Dat is deels inherent aan het bouwproces, maar deels ook het gevolg van onnodig belemmerend overheidsbeleid.’ Kijk eens aan; wat een zelfreflectie! In de afspraken wil de coalitie de belemmeringen dan ook zoveel mogelijk wegnemen. Ik ben benieuwd hoe, want onder meer de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen – die veel verantwoordelijkheid bij de markt legt – is uitgesteld omdat de Eerste Kamerleden het toch wel griezelig vonden om zoveel verantwoording en aansprakelijkheid bij de markt neer te leggen.

Wat ook opvalt is dat de trias energetica wordt omarmt: ‘Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad begint met vermindering van de warmtevraag door isolatie. Op de lange termijn kan dan in de resterende warmtebehoefte worden voorzien door warmtepompen, zonneboilers of door warmtenetten die gebruik maken van restwarmte of geothermie.’ Ook interessant: ‘Aan het eind van de kabinetsperiode zullen nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd worden. De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet.

De ambitie is dat aan het eind van de kabinetsperiode circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasloos worden opgeleverd. Daarmee is in 2021 een substantieel deel van de jaarlijkse nieuwbouw en de woningvoorraad aardgasvrij.’ Hiermee wordt de coalitie een eerste stap gezet op weg naar een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, een tempo dat nodig is om in de 30 jaar tot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen. Kortom: we staan voor een enorme transitieopgave. Opgeteld is er per jaar uit Rijksmiddelen voor klimaatzaken een budget van bijna 4 miljard euro beschikbaar, onder meer voor energietransitieprojecten. Genoeg werk dus de komende decennia voor de bouw om Nederland ‘klimaatneutraal’ te maken.

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal

Frank de Groot