fbpx

Bouwkosten

Artikel delen

Dakdekken: wat kost een nieuw pannendak? + handige tips!

Dakdekken: men kan een pannendak met verschillende soorten en formaten dakpannen dekken. De bouwkosten hangen af van het type dakpan, de dakpan en het aantal dakdoorbrekingen. We beschouwen de kosten van drie typen betonnen grootformaat dakpannen op een zadeldak in drie situaties. Wat kost een nieuw pannendak?

Tekst: www.casadata.nl, m.m.v. Nelskamp Dakpannen Nederland

Betonnen dakpannen

Betonnen dakpannen worden geleverd met een KOMO productcertificaat, waaruit blijkt dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de daarvoor geldende NEN-norm. Betonnen dakpannen kan men toepassen op daken met een dakhelling van 15 tot 75 graden. Het is niet raadzaam om dakpannen bij een lagere of grotere dakhelling toe te passen. Bij een flauwe dakhelling van 15 tot 17 graden moet men extra voorzorgsmaatregelen nemen om het dak waterdicht te houden, zoals het toepassen van een waterkerende, waterdamp doorlatende kunststof folie. Bij een dakhelling van 70 tot 75 graden moet men eveneens extra maatregelen nemen, zoals het verankeren van de dakpannen.

Dakdekken met dakpannen

Voordat met het dekken van een pannendak wordt begonnen, moet men eerst elk dakvlak controleren. Kan bij het dakdekken de gemiddelde werkende breedte van de dakpannen worden aangehouden of moet er gering worden afgeweken? Daarbij mag men de dakpannen niet te ver uit elkaar dekken. Dit verhoogt de kans op lekkage. Maar te dicht op elkaar is ook niet gewenst, vanwege de geringe ruimte in de groeven om bij sterke temperatuurstijgingen het uitzetten van de pannen te kunnen opvangen.

Men moet pannen zuiver haaks dakdekken, zodat de wellen van de pannen in rechte lijnen komen te liggen. Voor het goed verdekken van de pannen werkt men daarbij meestal vanaf de onderste rij pannen vanaf rechts in opgaande rijen naar boven toe. Vorstpannen legt men vanaf het zuidwesten met overlapping.
Alle randen van het dak en alle dakdoorbrekingen moeten worden verankerd in een breedte van minimaal 1 meter. Ook moet men alle dakvorsten en dakruiters mechanisch bevestigen. Tevens moet men alle hulpstukken, zoals gevelpannen of chaperonpannen, verankeren volgens de voorschriften van de fabrikant.

Aandachtspunten

Het onderdak moet voldoende stijf zijn om het gewicht van de dakpannen te kunnen dragen. Daarbij mag de doorbuiging niet meer dan 0,004 x de lengte van de dakhelling bedragen, met een maximum van 10 mm. De muurspouw mag niet in open verbinding staan met de dakspouw. Men moet beide spouwen luchtdicht afsluiten.

Uitgangspunt zadeldak in drie situaties

In de kostenberekeningen voor het zadeldak is uitgegaan van een zadeldak op een vrijstaande woning, op de helft van een dubbele woning en van een zadeldak met wolfseind op de helft van een dubbele woning. Bij alle drie woningen is uitgegaan van een breedte van 6 meter en een diepte van 10 meter, met 60 vierkante meter gebouwoppervlakte. De dakhelling is 50 graden.

• Bij de vrijstaande woning heeft het zadeldak een dakvlak van 96 m2 oppervlakte, 10 meter noklengte en 20 meter dakvoetlengte (twee zijden). Voor de verankering van de dakpannen is gerekend volgens NEN 6707 (systeem 2) met zones langs nok, dakvoet en zijgevels van 1,00 meter breed met panhaken om de andere pan (totaal circa 50 m2).
• Bij de helft van een dubbele woning heeft het zadeldak een dakvlak van 91,2 m2 oppervlakte, 6 meter noklengte en 12 meter dakvoetlengte (twee zijden). Voor de verankering van de dakpannen is gerekend met totaal circa 36 m2.
• Bij het zadeldak met wolfseind op de helft van een dubbele woning heeft het dakvlak een oppervlakte van 93,7 m2, 4 meter noklengte, 8,8 meter hoekkeper en 17,1 meter dakvoetlengte (drie zijden). Voor de verankering van de dakpannen is gerekend met totaal circa 50 m2.

Wat kost een nieuw pannendak?

Download hier een kosten specificatie voor de verschillende mogelijkheden in een handig Excel bestand.

De kosten voor een nieuw pannendak zijn in deze case gebaseerd op enkele typen betonnen grootformaat dakpannen van Nelskamp op een zadeldak. Bij andere typen dakpannen of andere dakvormen, zoals een lessenaarsdak, piramidedak of schilddak, wijken de kostenbedragen af. Zie daarvoor www.casadata.nl.

De kosten zijn exclusief steigerwerk, veiligheidsvoorzieningen, materieelgebruik, transportkosten, afkomende materialen en stortkosten. Er is geen rekening gehouden met dakdoorvoeren, dakramen en dakkapellen. De kosten zijn steeds per vierkante meter dakoppervlakte uitgedrukt of per vierkante meter gebouwoppervlakte (gbo).

In de kostenberekeningen is uitgegaan van de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en van de bruto prijzen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen. Elk kostenbedrag is gedetailleerd berekend met alle directe uitvoeringskosten van arbeid en materiaal. Het uurloon is zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico. Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op casadata.nl ziet men het kostenniveau van de eigen regio door het opgeven van de postcode. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17% voor algemene bedrijfskosten, winst en risico.

Houd het nieuwe pannendak mooi

“Help! Mijn dak wordt groen.” Het is een veel gehoorde uitroep van aannemers en architecten bij het bouwen van huizen met hellende daken. De oorzaak zit hem bijna altijd in het niet goed ventileren van pannendaken. Lucht onder een pannendak is essentieel: het voorkomt vocht en aanslag en zorgt er bovendien voor dat de pannen ook bij harde wind op hun plek blijven liggen. Ventilatie onder een hellend dak is en blijft essentieel.

BouwTotaal