fbpx

“Gemeente-ambtenaren durven”

Artikel delen

Bij de gemeente werken de innovatoren van het nieuwe bouwen. Alle bouwplannen passeren immers standaard hun bureau. Soms zijn regels landelijk vastgelegd, maar vaak ligt de uiteindelijke puzzel bij de gemeente zelf en dan is de vraag: wie durft?

Door: Ir. Marcel van Mierlo


Sinds 1 oktober 2014 hoef je geen vergunning meer aan te vragen voor de bouw of aanbouw van een mantelzorgwoning op eigen terrein. Dat is goed nieuws! ‘De bouw van mantelzorgwoningen is vergelijkbaar met een garage of een tuinhuis, waarvoor ook geen vergunning nodig is.’ zegt Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. De regeling is landelijk maar gemeenten kunnen zelf verder versoepelen. Als er geen sprake is van mantelzorg en strijdigheid is met het bestemmingsplan moet natuurlijk alsnog een vergunning worden aangevraagd.


Vorig jaar startte de Tiny House Hausse. Steeds meer kleine huisjes zoeken een mooie plek om ruimte te bieden aan deze nieuwe woonvorm, die nog niet op alle punten aansluit op het bouwbesluit. En gelukkig zijn er steeds meer gemeenten, die die plekjes ook bieden. Den Helder maakt van de nood een deugd. Na sloop van de galerijflats in de Falgabuurt ontstond er veel groen, omdat er voor nieuwbouw geen vraag was. Voor de Falgatuin heeft men nu een nieuwe bestemming gevonden. Hier verrijst de eerste woonwijk voor Tiny Houses. Kleine mobiele woningen op maat gemaakt voor de bewoners.


Woningcorporatie Peelrandwonen gaat ook kleine huisjes bouwen op het terrein naast Ecodorp Boekel. Beide terreinen vallen onder de Crisis- en herstelwet. De huisjes mogen er staan zonder wielen en zijn bedoeld voor inwoners van Boekel. Ad Vlems van Ecodorp Boekel legt uit: ‘Peelrandwonen is heel vooruitstrevend en bouwt alleen nog maar Nul-op-de-Meterwoningen. Geïnspireerd door Ecodorp Boekel willen ze kleine huisjes gaan aanbieden.’ Dat dit gemakkelijk kan, komt ook doordat Boekel welstandsvrij is. Als ergens een groep mensen klein wil bouwen, kunnen ze hun gemeente gewoon vragen of ze in de Crisis- en herstelwet mogen.
Complimenten aan alle gemeente-ambtenaren, …. die durven!