Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Nog ‘snel verdiend’ in 2017: MIA & EIA

Als we het binnen de subsidie- en financieringsbranche hebben over laagdrempelige regelingen waarmee ondernemers ‘snel kunnen verdienen’, dan praten we vaak over EIA- en MIA/Vamil-regelingen. Deze fiscale regelingen, die vaak onder de noemer subsidie gecommuniceerd worden, zijn zeer interessant voor ondernemers die een milieuvriendelijke of duurzame investering willen doen. Ik stip deze regelingen zo tegen het einde van dit jaar graag nog even aan, omdat door de beoogde VpB veranderingen in 2018 het interessanter kan zijn om nog dit jaar een investering aan te gaan.

De regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) moet investeringen in energiezuinige technieken (bijvoorbeeld LED-verlichting) en duurzame energie stimuleren. De EIA is een fiscale aftrekregeling voor nieuwe bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen zoals gesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De MIA/Vamil oftewel Milieu-investeringsaftrek is een regeling bedoeld om investeringen in milieuvriendelijke technieken fiscaal aantrekkelijker te maken. Bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen zijn te vinden in de Milieulijst, die van de EIA staan op de zogeheten Energielijst.

Wanneer we bijvoorbeeld inzoomen op de bouw worden door middel van de MIA diverse duurzaamheidslabels, zoals BREEAM, LEED of GPR gebouw gestimuleerd. Ook gebouwen met een groenverklaring komen in aanmerking voor de MIA. Een belangrijke aanvullende eis op deze certificeringen is dat er uitsluitend duurzaam hout wordt gebruikt.

Beide regelingen kunnen een flink voordeel opleveren. De MIA levert bijvoorbeeld, met 25% vennootschapsbelasting, een netto voordeel op van maximaal 9%. De Vamil biedt de mogelijkheid om 75% van de milieu-investering op een willekeurig moment af te schrijven.

Zodra je weet of je in aanmerking komt voor de EIA of MIA/Vamil dan is het van belang dat je binnen drie maanden na het verstrekken van de opdracht de investering bij het RVO wordt aangemeld. Bij grote projecten zien wij veelal dat door faseringen er meerdere meldingen plaatsvinden.

Met name de drie maanden-eis is van belang om goed in de gaten te houden. Te vaak wordt pas na het verstrijken van deze termijn duidelijk dat het mogelijk was om de investering aan te melden. Idealiter laat je al vooraf checken of de beoogde investering op de lijst staat of dat de keuze voor een ander iets duurder bedrijfsmiddel die wel op de lijst staat netto goedkoper uitvalt in aanschaf en gebruik.

Zoals aangegeven; het aanmelden van een investering kan een aardige belastingvoordeel opleveren. Echter met de invoering van de nieuwe lagere VpB tarieven zullen de EIA en MIA regelingen in de komende jaren minder opleveren. Het kan dus lonen om nog in 2017 een bedrijfsmiddel dat in aanmerking komt voor een van deze regelingen aan te schaffen om zo de belastbare winst in 2017 omlaag te halen en optimaal te profiteren. Neem om de mogelijkheden te bespreken contact met mij op via onderstaand emailadres.

dr. ing. Jorian Blom