fbpx

Vereniging Gebouwschil Nederland bundelt kennis

Artikel delen

Na jaren voorbereiding is het op 1 januari 2018 dan eindelijk zo ver: de oprichting van Vereniging Gebouwschil Nederland (GNL). Weer een vereniging erbij, zult u denken. Maar feitelijk is hier sprake van een fusie van Het Hellende Dak (HHD), Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) en Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV). De fusie is vooral een reactie op de verschuiving in de markt van product- naar concept denken, waarbij totaaloplossingen worden gevraagd.

Tekst en beeld: ing. Frank de Groot

Er wordt al sinds 2012 over gepraat, maar volgend jaar is het een feit: de nieuwe Vereniging Gebouwschil Nederland (GNL).

De industrialisatie van het bouwproces lijkt na de crisis in een stroomversnelling te raken. Vooral bij nieuwbouw en grootschalige renovatie van bestaande bouw is het gebruik van complete gevel- en dakelementen al gemeengoed geworden. Ontwerp, productie en plaatsing van dergelijke elementen vraagt een goede samenwerking tussen de betrokken disciplines. Bij meer traditioneel vervaardigde daken en gevels is die samenwerking eveneens noodzakelijk door de hoge eisen die tegenwoordig worden gesteld aan isolatie, luchtdichtheid, milieuprestatie en kwaliteitsborging. Een dak- of gevelelement kan alleen optimaal presteren indien de afzonderlijke componenten optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Geert Segers, huidig bestuurslid HHD: “Wij gaan van een vragende naar een aanbiedende partij. Als je iets wilt weten over de gebouwschil dan kom je bij ons terecht.”

Maar ook andere ontwikkelingen, zoals de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en het toenemende tekort aan vakmensen, zijn redenen om de samenwerking te zoeken. “Leden en marktpartijen geven massaal aan dat informatievoorziening en kennisuitwisseling tot de belangrijkste taken van een brancheorganisatie horen”, zegt Geert Segers, bestuurslid van Het Hellende Dak. Hij haalt een onderzoek uit juli 2017 van Buildsight uit zijn tas, dat in opdracht van Vereniging Gebouwschil Nederland (hierna: GNL) is uitgevoerd onder leden, ex-leden en marktpartijen. “Dit bevestigt onze visie dat we meer moeten samenwerken.”

Van product naar gebouwschil

Volgens Piet Jacobs, voorzitter van de branchevereniging voor de hellende dakenbranche ‘Het Hellende Dak’, zien we ook in de ons omringende landen een focus op de gebouwschil: “Wij zijn als HHD bijvoorbeeld lid van de Internationale Federatie van Dakdekkers (IFD). Dan kom je ook buitenlandse organisaties tegen, zoals Gebäudehülle Schweiz. Daar zijn Zwitserse gevel- en dakspecialisten bij aangesloten. Ook in veel andere landen zie je dergelijke organisaties. Dat heeft ons wel aan het denken gezet.”

Robert Frank Houbaer, huidig secretaris van Had en VNV: “Door samen te werken krijg je niet allen een efficiënte organisatie, maar ook meer slagkracht omdat je gezamenlijk een sterker blok vormt.”

Dat de brancheverenigingen Het Hellende Dak (HHD), Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) en Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV) elkaar hebben gevonden is mede te verklaren uit het feit dat deze drie verenigingen lid zijn van de Aannemersfederatie Nederland. Het secretariaat van de verenigingen bevindt zich bij de Aannemersfederatie in Veenendaal, waar ook de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) is gevestigd. Optimale samenwerking onder één dak dus. “We staan open voor toekomstige uitbreiding met andere gevel- en dak gerelateerde brancheorganisaties, maar we willen eerst deze trein op de rails hebben”, aldus Jacobs, die na de fusie niet meer als bestuurslid actief zal zijn. “Er liggen leuke uitdagingen in talrijke werkgroepen. We willen geen vereniging worden met een topzwaar bestuur. Het werk moet echt in onder meer werkgroepen en normcommissies plaatsvinden. Bovendien zijn ondernemers steeds minder bereid bestuursfuncties te aanvaarden.”

Efficiënter

Uiteraard heeft de fusie ook gewoon praktische kanten. “Gezamenlijk kunnen we efficiënter en slagvaardiger opereren”, zegt Robert Frank Houbaer, secretaris van HHD en VNV en tevens beoogd secretaris van de nieuwe vereniging. “De verschillen tussen onze brancheorganisaties liggen immers voornamelijk op inhoudelijk, vaktechnisch vlak. De hele organisatie daarachter is voor alle brancheverenigingen ongeveer hetzelfde. Alle verenigingen hebben een secretariaat, bestuurs- en ledenvergaderingen, een website, et cetera. Door samen te werken krijg je niet alleen een efficiënte organisatie, maar ook meer slagkracht omdat je gezamenlijk een sterker blok vormt.”
Om de overgang van drie verenigingen naar één organisatie vloeiend te laten verlopen, is er eerst een zogeheten ‘omni-vereniging’ opgericht. Dat is een vereniging waar de drie branchepartijen lid van zijn. Vanuit deze omni-vereniging is verder gewerkt aan de fusie.

Dakaannemer

Wat wordt de grootste uitdaging voor de nieuwe vereniging? “We hebben goede producten, maar de verwerking laat soms te wensen over. Daar kun je als brancheorganisaties op focussen. Denk aan procescertificaten, opleidingen en voorlichting. Ook zitten we in normcommissies die met de verwerking van producten te maken hebben”, aldus Jacobs.
“Wij gaan van een vragende naar een aanbiedende partij”, vult Segers aan. “Als je iets wilt weten over de gebouwschil dan kom je bij ons terecht. De aannemer weet daar steeds minder van en wordt meer een coördinator die de aansluitingen tussen de diverse componenten moet beheersen.”

Piet Jacobs, huidig voorzitter HHD: “We staan open voor toekomstige uitbreiding met andere gevel- en dak gerelateerde brancheorganisaties, maar we willen eerste deze trein op de rails hebben.”

Het bedrijf dat eerst alleen dakpannen aanbracht, is tegenwoordig steeds vaker een dakaannemer. “Dat heeft ook weer te maken met het toenemend aantal disciplines op het dak”, zegt Houbaer. “Er moeten steeds vaker zonnepanelen en/of zonnecollectoren in het pannendak worden geïntegreerd. Maar de leverancier van die panelen is helemaal niet bezig met waterdichtheid. Die wil een zo hoog mogelijk rendement. De eerste prioriteit van een dak is echter de waterdichtheid. Dus moeten wij de rol als dakaannemer oppakken. Dat wil zeggen dat we verantwoordelijk zijn voor ook de integratie van zonnepanelen en zonnecollectoren. Voordeel van onze samenwerking is ook dat we de faalkosten kunnen reduceren. Verder kun je doelmatiger werken: denk aan het inhuren van één steigerbouwer of gezamenlijk inkopen.”

Volgens Segers verzorgt de dakaannemer ook steeds vaker de onderliggende kapconstructie, die veelal uit sandwichpanelen bestaat. “In het Regeerakkoord staat het nu ook al: eerst isoleren en dan proberen energiewinst te halen met installaties. We moeten de gebouwschil dus eerst thermisch optimaliseren. Als we onze rol niet goed oppakken, dan worden we links en rechts ingehaald en zijn we straks nog steeds onderaannemer.”