fbpx

Bouwradius nu opleider Monteur Steigerbouw

Artikel delen

Bouwradius Training & Advies is als onderdeel van de scholingsstructuur steigerbouw door de VSB erkend als opleider voor de functies Monteur en 1e Monteur Steigerbouw. Met ruim een miljoen scholingsdagen gedurende de afgelopen jaren voor werknemers uit duizenden bedrijven, is Bouwradius Training & Advies een bekende naam in de wereld van scholing, opleiding en training.

De VSB kent de status van Erkende Opleider toe als er sprake is van een opleidingsorganisatie die gericht is op kwaliteit, cursusmateriaal heeft dat voldoet aan de vigerende eind- en toetstermen voor functies in de steigerbouw, en beschikt over kundige en ervaren trainers en cursuslocaties en -faciliteiten die zijn ingericht op het realiseren van de leerdoelen. Erkende opleiders verplichten zich tot periodieke controletoetsen met als doel de voortdurende geschiktheid als Erkende Opleider te garanderen. De geldigheid van de erkenning is daarom gesteld op 3 jaar.

Scholingsstructuur

De scholingsstructuur, die met name betrekking heeft op medewerkers die betrokken zijn bij het monteren, demonteren en inspecteren van steigers, zorgt ervoor dat de vakbekwaamheid van deze medewerkers aantoonbaar is. Met die vakbekwaamheid wordt ook bijgedragen aan veiligheid, veilig werken en veiligheidsperceptie op elk niveau. Daarvan profiteren niet alleen werkgever en opdrachtgever, maar vooral ook de werknemer die hiermee langer en betrokken werkzaam kan blijven in de steigerbouw.
De vakbekwaamheid van steigermonteurs kan daarbij aantoonbaar worden gemaakt door:

  • MBO-diploma, afgegeven namens de overheid door het ROC.
  • Vakbekwaamheidsdiploma EVC, afgegeven door Kenniscentrum EVC.
  • Certificaat volgens ISO 17024 (persoonscertificaat), afgegeven namens de Stichting Veilig Werken Op Hoogte, door een erkende Certificerende Instantie.

Met de scholingsstructuur, is niet alleen gekozen voor de drie wegen om vakbekwaamheid aan te tonen, maar vooral ook voor een eenduidige registratie van diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register. Dat is het register waarin onder meer de VCA-certificaten zijn opgenomen en dat door de SSVV (Stichting Samenwerking voor Veiligheid) wordt beheerd. De registratie vindt plaats via de Stichting Veilig Werken op Hoogte.