fbpx

Huren vaak aantrekkelijker dan kopen

Artikel delen

Wie bouwmaterieel nodig heeft denkt al snel aan kopen. Internet wordt afgestruind, documentatie wordt opgevraagd en leveranciers en beurzen worden bezocht. Maar hebt u ook al aan huren gedacht? U betaalt alleen voor de tijd dat u het bouwmaterieel nodig heeft en de grote verhuurders garanderen dat de meest uiteenlopende producten permanent beschikbaar zijn.

Alles wat u op een bouwplaats ziet aan materieel en gereedschap is niet alleen te koop, maar ook te huur. Het aandeel gehuurde machines en gereedschappen is vooral tijdens de crisis flink toegenomen, doordat veel bedrijven een gebrek aan liquide middelen hadden. Inhuren van materieel maakt de aannemer echter ook flexibeler. Huren garandeert de ondernemer dat hij kan beschikken over een bepaalde machine wanneer hij deze nodig heeft. De aannemer heeft een project van een half jaar en huurt voor die periode een specifieke machine in. Na die zes maanden kan hij de machine weer inleveren bij het verhuurbedrijf. Een eigen machine waarvoor geen werk is, staat stil en kost geld.
Naar schatting wordt momenteel al zo’n 35 procent van de machines die aan het werk zijn gehuurd. Tien jaar geleden was dat nog maar 15 procent. In de Verenigde Staten en Engeland hebben aannemers bijna alleen nog gehuurd materieel.

Binnen 24 uur beschikbaar

De gedachte dat gekocht materieel altijd beschikbaar is en gehuurd materieel niet, is achterhaald. Wanneer een aannemer naar één van de vele verhuurpunten van materieel en gereedschappen in Nederland gaat dan is het gevraagde product direct of anders uiterlijk de volgende dag beschikbaar. Een centraal computersysteem houdt bij verhuurders met meerdere vestigingen bij welke machines in welk filiaal voorradig zijn. Mocht het nodig zijn, dan wisselen de vestigingen het materieel onderling razendsnel uit, desnoods ‘s nachts.

Wanneer kopen of huren?

Het omslagpunt ‘kopen of huren’ is afhankelijk van een aantal aspecten, zoals de haalbare bezettingsgraad en mogelijkheden tot instandhouding van het materieel binnen de organisatie. Stel u hebt een ladderlift permanent nodig: dan moet u hem kopen. Maar de werkzaamheden nemen toe en u koopt een tweede ladderlift, die u zes maanden per jaar nodig hebt. Moet u ook kopen. De derde hebt u echter maar incidenteel nodig, tijdens piekdagen. Die kunt u dan beter huren op de dagen dat u hem nodig hebt. Dat is goedkoper dan dat die lift hele dagen in de garage staat.

Het omslagpunt is ook afhankelijk van de organisatie zelf. Kan bijvoorbeeld iemand binnen de onderneming het beheer hiervan als taak erbij doen of moet men extra personeel in dienst houden om dit te beheren? Het omslagpunt is dus ook afhankelijk van het businessprofiel van een onderneming. Ook belangrijk is of men altijd in de regio of landelijk werkt. Het landelijk meeslepen voor korte termijn van machines, steigers, enzovoort, is kostbaarder dan regionaal werken met gehuurd materieel. Verhuurbedrijf kunnen daarbij het transport verzorgen, dus heeft de huurder geen zorgen over opslag en vervoer.

Ook de huurtermijn is van invloed. Het lijkt goedkoper om een boormachine te kopen in plaats van een heel jaar te huren. Maar bij verhuur krijgt u bij langere termijnen een lagere verhuurprijs. En hoe vaak gebruikt u die boormachine per jaar? Tien keer? Dan kunt u die beter tien keer een dag huren. Veel hangt dus af van de uitgangspunten bij aanvang van het huren.

Lange termijn verhuur of outsourcing

Lange termijn verhuur
Naast de huur van een machine voor een dag of wellicht een week, bieden de grote verhuurbedrijven ook de mogelijkheid om een product langere tijd te huren: zoals één, twee of zelfs drie jaar. Dit wordt ook wel ‘mini-lease’ of ‘shortlease’ genoemd. De leasecontracten zijn inclusief verzekering, reparaties, onderhoud en vervanging bij uitval. Materieel kan zelfs in de kleur van het bedrijf worden geleverd. De aannemer heeft dus geen omkijken meer naar zijn materieel. In feite wordt er dus een prestatie ingehuurd, zoals ontgraven, verticaal transport of modulaire huisvesting.

Outsourcing
Een nieuwe manier om uw materieel te beheren is outsourcing. U besteedt het beheer van machines en materieel geheel of gedeeltelijk aan een groot verhuurbedrijf uit. Met als resultaat: minder kosten en meer productiviteit.

Up-to-date materieel

Een ander voordeel van huren is dat een bouwbedrijf altijd over de modernste technieken kan beschikken. Een aannemer gaat zelf niet ieder jaar een nieuwe machine kopen, omdat er een nieuwe versie is. Maar bij een groot verhuurbedrijf kunt u altijd beschikken over de nieuwste machines. Bovendien zijn bij de toonaangevende verhuurders alle verhuurde machines geïnspecteerd en gecertificeerd. Eigen materieel moet u zelf ieder jaar laten keuren. Bovendien hebt u bij huren de garantie dat zo’n machine ook werkt als u hem nodig hebt. Bij een eigen machine hebt u die garantie niet.

Maatwerk

Huren betekent ook maatwerk. Stel, u hebt voor een klus op zes meter hoogte een kleine hoogwerker nodig, dan huurt u geen hoogwerker van 20 meter. Maar als u een hoogwerker koopt, dan moet deze voor alle werkzaamheden inzetbaar zijn. Dat betekent dus dat u voor heel veel werkzaamheden een veel te zware machine inzet. De hoge kosten van z’n machine drukken dan ook op de kleinere klussen. Denk alleen al aan brandstof, onderhoud en afschrijving. Kortom: huren biedt in veel situaties voordelen ten opzichte van kopen.
Het is zelfs mogelijk bemande machines te huren. Kampt u met een personeelstekort door onverwachte omstandigheden? Of hebt u geen gekwalificeerd personeel voor het uitvoeren van werkzaamheden? Dan bieden de grote verhuurbedrijven deze oplossing.

Voor-en nadelen huren

Voor-en nadelen kopen

Huren zonder risico?

De verhuurder is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van goed functionerend en gekeurd materiaal voorzien van gebruikshandleidingen. Tevens is de verhuurder verantwoordelijk voor het geven van gebruiksinstructies. Toch kunt u door de verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor schade door ongelukken, diefstal, brand, inbraak, lekkages, en dergelijke. U moet dus zelf wel een aansprakelijkheidsverzekering hebben. De huurder is verder verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de machine of het gereedschap. Hiernaast wordt natuurlijk van de huurder goed huisvaderschap verwacht. Ook moet u de apparatuur weer schoon terugbrengen. Zo niet, dan kan de verhuurder de apparatuur op uw kosten laten schoonmaken. Deze kosten kunnen flink oplopen indien er bijvoorbeeld verf of mortelresten op de apparatuur achterblijven.

Bij een aantal verhuurbedrijven is het mogelijk om u in te dekken tegen het ontstaan van schade buiten uw schuld om. De dekking betreft hier materiële schade aan gehuurde objecten veroorzaakt door van buiten komende onheilen, bedieningsfouten, ondeskundigheid en nalatigheid, diefstal, brand, explosies, blikseminslag, vliegtuigschade, vandalisme, verkeersrisico’s en eigen gebrek. Schade ontstaan door ondeskundig gebruik is voor rekening van de huurder, evenals kosten gemaakt in verband met een onterechte storingsmelding.